Ajankohtaista

panda ahtarizoo

Snowpanda Resort Ähtäri Zoo, resort@ahtarizoo.fi

Lauantaina 14.10. Eläintenhoitaja paikalla saukkolassa klo 12-12.30.

Ähtärin Eläinpuisto Oy hakee itsenäiseen ja haasteelliseen työhön pystyvää eläintenhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen.
Tämä pandahoitajan haku päättyi 18.8.2017 ja harvinainen työtehtävä sai todella valtavan huomion niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Varteenotettavia hakemuksia tuli yhteensä 167 ja kaukaisimmat hakijat ovat mm. Kanadasta, Venäjältä Kiinasta, Australiasta ja Euroopasta.
Pandahoitajan tehtävä on ainutlaatuinen ja erityisammattitaitoa vaativa, joten valintaprosessiin on varattu normaalia enemmän aikaa.
Lisäksi kansainvälisten hakemusten läpikäynti vaatii valinta-aikatauluun lisäaikaa.

Työnhakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti toiselle valintakierrokselle pääsystä.

Ähtärin Eläinpuisto Oy tiedottaa pandahoitajan valinnasta julkisesti
valintaprosessin päätyttyä www.ahtarizoo.fi ja www.pandaportaali.fi sivuilla.

Hakuaika on päättynyt 18.8.2017. Emme ota vastaan enää uusia hakemuksia.

Ähtärin Eläinpuisto hakee controlleria vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävä on uusi ja etsimme siihen työstään innostunutta ja osaamisestaan varmaa henkilöä, jolla on vahva halu olla mukana toteuttamassa Ähtäri Zoon kasvutarinaa. Eläinpuisto -yhtiöihin kuuluu Ähtäri Zoo, Hotelli Mesikämmen ja Snowpanda Resort Ähtäri Zoo.

Työssäsi vastaat Ähtärin Eläinpuisto -yhtiöiden

 • Sisäisestä laskentatoimesta ja ulkoisesta laskentatoimesta yhdessä palveluntuottajien kanssa
 • Tehtäviisi kuuluu mm. budjetointi ja ennustaminen, myynti- ja tulosraportointi sekä -analyysit, mittarointi, kustannusjakojen ja sisäisen hinnoittelun määrittely sekä laskutus- ja hankintaprosessiin liittyviä taloushallinnon vastuita.
 • Kehität taloudellisia seuranta- ja analysointityökaluja ja tuotat liiketoimintalähtöistä tietoa, ennusteita ja raportteja.
 • Toimit johdon sisäisenä neuvonantajana tiiviissä yhteydessä liiketoimintayksiköiden kanssa.
 • Kehität sisäisiä prosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä rajapintoineen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta korkeakoulututkintoa sekä kokemusta ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta. Hotellin ja resort-tyyppisen matkailukohteen liiketoimintaosaaminen luetaan eduksi.

Toimiessasi keskeisessä roolissa osana kasvuamme ja yhteistyössä koko organisaatioon kanssa sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä suomen että englannin kielellä. Pystyt tukemaan organisaatiota osaamisalueellasi hyvää yhteistyötä rakentaen. Olet luonteeltasi innokas ja utelias sekä työskentelytavoiltasi omatoiminen ja uusia toimintatapoja etsivä. Tehtävässäsi raportoit toimitusjohtajalle.

Pidät tärkeänä tiimisi tavoitteiden saavuttamista. Olet innokas kehittämään osaamistasi ja jakamaan sitä myös muulle tiimille. Olet valmis heittäytymään haasteisiin ja laittamaan itsesi likoon yhdessä Ähtäri Zoon tiimin kanssa.

Toimipiste on Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitilat Ähtärissä. Haku päättyy 4.9.2017 mennessä.
Sähköiset hakemukset osoitteeseen juhani.haapaniemi(at)ahtarizoo.fi
Otsikolla ”Ähtäri Zoo controller hakemus”. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä palkkatoive.

Lisätiedot Controllerin tehtävästä

Juhani Haapaniemi
Toimitusjohtaja
Ähtärin Eläinpuisto Oy
juhani.haapaniemi(at)ahtarizoo.fi
puhelin 0400 565223
Tiedustelut puhelimitse arkipäivisin klo 9.00 -11.00

snowpanda ahtarizoo hotellimesikammen pieni

”Ähtäri Zoo Panda Visit” on Ähtärin Eläinpuisto Oy:n hallinnoima kansainvälisen matkailun kehittämishanke ja kumppanina on Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Matkailuun liittyvä liiketoiminta on suurimmaksi osaksi palveluliiketoimintaa, jonka kehittämiseen tarvitaan malleja ja työvälineitä. Palvelumuotoilu on yksi konkreettinen esimerkki. Se nostaa palvelutuotteiden asiakaslähtöisyyden aivan uudelle tasolle: se lisää asiakastyytyväisyyttä, saa asiakkaat ostamaan enemmän, vierailemaan useammin ja suosittelemaan palveluitasi ystävilleen.

Haemme projektipäällikköä kaksivuotiseen hankkeeseen. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutuksesta ja kokonaiskoordinoinnista yhteistyössä Ähtärin Eläinpuiston kanssa laajassa alueellisessa verkostossa matkailutoimijoiden ja yritysten kanssa. Hakijalla tulee olla usean vuoden kokemus hankehallinnoinnista, palvelumuotoilusta, kansainvälisestä matkailumarkkinoinnista ja matkailun kehittämisestä sekä erinomaiset organisatoriset taidot. Työnkuva tulee olemaan monipuolinen. Työntekijä on asiakaspalveluhenkinen sekä osaa itsenäisen työskentelytavan. 

Projektipäällikön tehtävät ja vastuut:

 • Hankkeen toteutus ja kokonaiskoordinointi
 • Kohderyhmä- ja sidosryhmätyö Ähtärissä, Etelä-Pohjanmaalla ja verkostoissa
 • Palvelumuotoiluprosessien koordinointi yhteistyössä palvelutarjoajien kanssa
 • Hankkeen seuranta ja raportointi, maksatukset, muut vastaavat tehtävät
 • Digitaalisten kanavien sisältöjen kehittäminen sekä ylläpito sekä viestintä yhdessä Ähtäri Zoon viestinnän kanssa.

Edellytämme hakijalta kokemusta

 • hankehallinnointi ja –johtaminen
 • palvelumuotoilu ja kansainvälinen matkailutyö
 • sujuva suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, muu kielitaito katsotaan eduksi
 • tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto katsotaan eduksi
 • matkustusvalmius
 •  

  Tehtävä on 2 –vuotinen, toimipiste on Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitilat Ähtärissä. Hankkeen kesto on 1.5.2017–31.4.2019. Haku päättyy 30.8.2017 mennessä. Sähköiset hakemukset osoitteeseen elina.viitanen(at)ahtarizoo.fi Otsikolla ”Ähtäri Panda Zoo Visit projektipäällikkö hakemus”. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä palkkatoive.

  Lisätiedot projektipäällikön tehtävästä Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun vararehtori Jouni Ahonen, jouni.ahonen(at)haaga-helia.fi, puhelimitse 23.8.2017 klo 15.00-17.00, puh. 050 518 8151

  Lisätiedot hankkeesta www.pandaportal.fi ja sähköpostitse Ähtärin Eläinpuisto Oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Elina Viitanen elina.viitanen(at)ahtarizoo.fi

Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo is looking for an independent and challenging job-seeker for a permanent employment relationship. The main areas of responsibility are the management of giant pandas and other tasks and items assigned by Ähtäri Zoo. We require the applicant to have extensive knowledge of animals, co-operation, flexibility and customer service. We ask for the qualification of the zoo operator or the selected person must undertake to work as a zoo animal keeper alongside the work.

The selection emphasizes in particular the interest and the ability to media and public work as part of an animal care team and customer service. In addition, good co-operation is required with Ähtäri Zoo maintenance, administration and collaborators. The language skills requirement is good Finnish and English. Other language skills are considered an advantage.

This task requires continuous and partly independent work with giant panda (China, panda zoos around the world and collaborators) and contacts with the aforementioned parties by letter, telephone and digital media.

The work involves a six-month induction course during which the person to be elected is acquainted with the treatment of giant pandas, veterinary medicine, zoology and conservation material. Tasks include gathering information about giant panda together with other experts and maintaining this material. Part of the induction period will be realized in China.

The application period ends on 18.8.2017.
Applications with a salary request by e-mail: mauno.seppakoski(at)ahtarizoo.fi
Inquiries: General Curator Mr Mauno Seppäkoski, telephone +358 (0)400-267393, Mon-Thu 9 am-11am

Ähtärin Eläinpuisto Oy hakee itsenäiseen ja haasteelliseen työhön pystyvää eläintenhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Vastuualueena on ensisijaisesti jättiläispandojen hoito sekä muut Ähtäri Zoon osoittamat tehtävät ja kohteet. Edellytämme hakijalta laajaa eläinten tuntemusta, yhteistyökykyä, joustavuutta ja asiakaspalvelualttiutta. Hakijalta vaadimme eläintarhaeläinten hoitajan pätevyyttä tai valitun henkilön täytyy sitoutua työn ohella kouluttautumaan eläintarhaeläinten hoitajaksi.

Valinnassa painotetaan erityisesti kiinnostusta ja kyvykkyyttä media- ja yleisötyöskentelyyn osana eläintenhoitotiimiä ja asiakaspalvelua. Lisäksi vaaditaan hyvää yhteistyökykyä eläinpuiston huoltotoiminnan, hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen- ja englanninkielen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävä edellyttää jatkuvaa ja osin itsenäistä työskentelyä jättiläispandaan liittyvien sidosryhmien kanssa (Kiina, pandatarhat maailmalla ja sidosryhmät) ja yhteydenpitoa edellä mainittujen tahojen kanssa kirjeitse, puhelimitse ja sähköisten viestimien avulla.

Työhön liittyy 6 kk:n perehdyttämisjakso, jonka aikana tehtävään valittava perehtyy ohjattuna jättiläispandojen hoitoon, eläinlääkintään, eläintieteen ja suojeluun liittyvään materiaaliin. Tehtäviin kuuluu jättiläispandoihin liittyvän tietoaineiston kokoaminen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, sekä tämän aineiston ylläpitäminen. Perehdyttämisjaksosta osa toteutuu Kiinassa.

Hakuaika päättyy 18.8.2017.
Hakemukset palkkatoivomuksineen sähköpostilla: mauno.seppakoski(at)ahtarizoo.fi
Tiedustelut: maanantai-torstai klo 9.00-11.00
Intendentti Mauno Seppäkoski, 0400-267393

Open press release in pdf format

Avaa tiedote pdf-muodossa


Ähtäri Zoon kesäsesonki pyörähti käyntiin ja niin eläinpuisto, hotelli Mesikämmen, Ähtäri Zoo Camping kuin koko matkailualueen väki on valmistaunut vastaanottamaan matkailijat monin uudistuksin. Kotieläintilalla uudet kesätyöntekijät ankkaperhe, pikkupossut ja suloinen karitsa odottavat rapsuttelijoita. Ponit ja uusi uljas shire hevonen kuopivat jo malttamattomina maata, jotta voisivat kyyditä vierailijoita hevosajelulle.

Zoon kahvila koki täydellisen muodonmuutoksen, sinne on mukava poiketa kahville niin matkailijoiden kuin paikkakuntalaistenkin. Keittiössä leivotaan ja paistetaan itse herkulliset sämpylät ja leivonnaiset, joita saa myös gluteenittomina. Maukkaat luomukahvit ja terveelliset smoothiet piristävät päivää ja jäätelökioskit palvelevat niin Zoon sisäänkäynnin pihalla kuin Kaakkolammen kahviolla. Alueella tuetaan kestävää kehitystä niin paljon kuin mahdollista ja käytetään luomutuotteita ja luomukahvia myyntipisteissä.

Ähtärin matkailuinfo sijaitsee Ähtäri-hallissa, Zoon kahvion vieressä. Vilkkaana alkanut lomakausi ja uudistukset näkyvät jo nyt asiakastyytyväisyytenä ja matkailupalvelun henkilöt ovat livenä paikalla joka päivä. Ähtäri Zoo matkamuisto- ja pehmolelumyymälä on siirretty Ähtäri–halliin. Uusi matkamuistomyymälä on todellinen ihmemaa ja laadukas lahjatavarakauppa runsaine valikoimineen. Ähtäri Zoon myymälässä vierailu on myös elämys. Voit levähtää ja katsoa videoita eläinten ihmeellisestä maailmasta tai tutustua Virtual Zoossa myös Kiinassa asustaviin uhanalaisiin eläimiin, kuten pikkupandaan, lumileopardiin ja tietysti suloisista suloisimpiin jättiläispandoihin.

Ähtärissä lomailijan on helppo löytää juuri itselle sopiva tapa majoittua, sillä vaihtoehtoja on hotellista maatilamajoitukseen ja mökistä huvilaan. Hotelli Mesikämmenessä uudistetut huoneet houkuttelevat makoisille unille, yöpyvät voivat nauttia myös ravintolan tarjoamia herkkuja carte. Terassilla viihdyttävät live-iltojen trubaduurit ja lomalla on mukava käydä rentoutumassa kylpylän poreissa.

Hotellin läheisyyteen valmistuneessa tyylikkäässä lomahuoneistossa, Naava Chaletissa viihtyy vaativampikin yöpyjä. Chaletissa yövyt luonnon helmassa, sillä isoista ikkunoista välittyy kaunis järvi- ja metsämaisema. Samaa tyyliä edustavat myös Hankaveden rannalla sijaitsevat Naava Resortin huvilat, joiden suojiin sopii suurempikin ryhmä viettämään loma-aikaa Ähtärissä.

Ähtäri Zoon Camping –alueella majoittuville perheille on tarjolla mukavaa tekemistä, kuten polkuautoja, minigolfrata ja lapsiystävällinen hiekkaranta. Campingin vastaanotossa on jälleen avattu kesäksi pizzeria ja aamiaiseksi saadaan nauttia vastapaistettua leipää. Camping –alueelta vuokrattavana viihtyisät Hirvi–mökit omine saunoineen sekä viehättävät pikkumökit. Näihin sekä lisäksi muihin ähtäriläisiin majoituskohteisiimme voit tutustua täällä.

Yhteistä majoituskohteillemme on hyvä palvelu ja erinomainen hinta- laatusuhde. Varaukset voi tehdä suoraan verkossa, sähköpostitse resort@ahtarizoo.fi ja puhelimella 044 731 0114 tai matkailuinfosta.

Ähtärin Eläinpuisto, Korkeasaaren eläintarha,  & Ranuan eläinpuisto

 

 

METSÄPEURAVASAT SYNTYIVÄT ELÄINTARHOIHIN PALATAKSEEN LUONTOON

 
Alkukesä on metsäpeurojen vasomisen aikaa myös eläintarhoissa. Ähtärissä, Ranualla ja Korkeasaaressa viime viikkoina syntyneet kymmenen peuranvasaa ovat erityinen ilonaihe, sillä ne ovat ensimmäiset kotimaiseen luontoonpalautushankkeeseen syntyneet vasat. Hanke alkoi viime syksynä ja kestää seitsemän vuotta. Kaikki lähivuosina tarhoissa syntyneet metsäpeurat pääsevät luontoon.

 

Etelä-Pohjanmaalle Lauhanvuoren kansallispuiston ja Pirkanmaalle Seitsemisen kansallispuiston yhteyteen rakennetaan tänä kesänä 15-30 hehtaarin aitaukset metsäpeurojen luontoon totutusta varten. Ensimmäiset aikuiset peurat siirretään eläintarhoista aitauksiin syksyllä. Useasta eläintarhojen ja muutamasta luonnon peurasta koostuva lauma saa lisääntyä aitauksessa ja molempiin kansallispuistoihin vapautetaan yhteensä 30-50 yksilöä.

 

Nyt syntyneet vasat saavat rauhassa varttua eläintarhoissa emojensa hoivissa noin 1,5-vuotiaiksi. Pienet vasat lepäilevät emonsa lähellä ja imevät maitoa useita kertoja päivässä. Isommat vasat kirmailevat yhdessä ikätovereidensa kanssa. Kaikilla vasoilla on korvamerkit ja ihonalaiset mikrosirut, jotta yksilöt voidaan varmuudella erottaa toisistaan.

 

Metsäpeuroja elää vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa yhteensä noin 4500 yksilöä. Suomesta laji hävisi sukupuuttoon 1910-luvun lopulla liiallisen pyynnin vuoksi, mutta peuroja palasi itärajan yli Kainuuseen 1950-luvulla. Nykyään metsäpeuroja on Suomessa noin kaksi tuhatta yksilöä Kainuussa ja Suomenselän keskiosissa. Suomenselän kanta on peruja aiemmasta onnistuneesta palautusistutuksesta. Laji luokitellaan silmälläpidettäväksi.

 


Lisätiedot:

 

Mauno Seppäkoski, intendentti, Ähtäri Zoo – Ähtärin eläinpuisto, puh. 0400 267 393

 

 

 

Nina Trontti, eläintenhoitoyksikön päällikkö, Korkeasaaren eläintarha 09 310 37880

 

Mari Heikkilä, intendentti, Ranuan eläinpuisto, 0400 653 161


Kuva- ja videomateriaalia metsäpeuravasoista:
 
Korkeasaaren kuvia: http://www.korkeasaari.fi/kuvapankki/


Video: https://youtu.be/eiK9crMzCD8

 

ahtarizoon perhejuhannus

Ähtäri Zoon Pandatalon peruskiven asiakirjalieriö ja perustamisasiakirja muurattiin tänään 30.5.2017 Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Asko Peltolan toimiessa kunniatehtävässä. Ähtäri Zoo Pandatalo on ainutlaatuinen rakennus, josta tulee koti kahdelle jättiläispandalle. Tämä Pandatalo on 14. maailmassa ja tulee olemaan merkittävä osa myös Ähtärin ja Suomen historiaa. Pandojen suojeluhanke merkitsee myös 44 -vuotiaalle Ähtärin Eläinpuistolle tunnustusta pitkästä suojelutyöstä uhanalaisten lajien parissa ja laajentaa Ähtärin Eläinpuiston työn merkitystä kansainvälisesti. Suomen ja Kiinan valtioiden välille allekirjoitettiin 5.4.2017 molempien maiden presidenttien, Sauli Niinistön ja Jinping Xin, läsnä ollessa 15-vuotinen yhteistyösopimus jättiläispandan tutkimus- ja suojeluhankkeesta, joka toteutetaan yhdessä Kiinan metsähallinnon pandansuojeluohjelman kanssa. Sopimus on solmittu Ähtärin Eläinpuiston ja Kiinan kansallisen pandahallinnon välille. Tämän sopimuksen myötä osallistutaan jättiläispandojen ja niiden kotimetsien suojelutyöhön Kiinan Sichuanin vuoristossa.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi joulukuussa 2014 Ähtärin Eläinpuisto Oy:n esityksen jättiläispandakarhujen sijoittamisesta Suomeen osana maamme 100-vuotisjuhlia vuonna 2017. Taustalla on Ähtärin Eläinpuiston hyvä kansainvälinen asema uhanalaisten lajien suojelussa, osana Euroopan eläintarhaliiton (EAZA) toimintaa. Suomen ja Kiinan välinen pandojen suojeluhanke on neuvoteltu vuosien 2014-2017 aikana Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion johdolla. Ähtärin Eläinpuistoa neuvotteluissa ovat edustaneet toimitusjohtaja Juhani Haapaniemi, intendentti Mauno Seppäkoski, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Elina Viitanen, professori Jukka Salo ja Ähtärin kaupungin taholta kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki. Hankkeella on ollut myös alusta asti vahva maakunnallinen tuki Etelä-Pohjanmaan liiton johdolla.

Tämän Pandatalon rakentamisen pääurakoitsija on Lemminkäinen Talo Oy ja Arkkitehtitoimisto Jyrki Jääskeläinen Oy. Tilaajan valvojana toimivat rakennusinsinööri Antti Leskinen ja Ahma Insinöörit Oy. Kiinasta saapuva pandapariskunta muuttaa maailman pohjoisimpaan pandojen kotitarhaan, jonka luonnossuunnitelman teki arkkitehti Pasi Jaakkola, Suunnittelutalo PPG Oy. Rakennuksen asiakaskokemuksen ja pandaelämyksen on suunnitellut Muutostoimisto Flow Oy ja sisustussuunnitelma on Pinto Design Oy:n käsialaa.

Toivotamme onnea ja menestystä uudelle Pandatalolle, joka tuo oman roolin Ähtärin Eläinpuistolle maailmanlaajuisesti ja myös Ähtärin kaupungille merkittävänä pandakaupunkina, josta voimme kaikki olla ylpeitä.

Ähtäri 30.5.2017

 

Open press release in pdf-format

PRESS RELEASE AHTARI ZOO SIGNED AGREEMENT FOR RESEARCH AND CONSERVATION OF GIANT PANDA

Avaa tiedote pdf-muodossa

TIEDOTE Ahtari Zoo kirjoitti Pandasopimuksen 5.4

Kaikki eläinpuiston vapaaliput sekä zoo+ kotieläintila- vapaaliput ovat voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. Vuodesta 2018 eteenpäin emme ota vastaan nykyisiä tai vanhempia vapaalippuja. Muistathan siis käyttää vapaalippusi tämän vuoden aikana!

Ähtäri Zoo luokkaretkivideo on valmistunut ja filmitähtinä loistavat Ähtärin Otsonkoulun oppilaat. Video on hieno tulos yhteistyöstä koulun oppilaiden ja opettajien kanssa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti videoprojektissa on toteutunut toiminnallinen ja ilmiöpohjainen opiskelu parhaimmillaan.

Video on toteutettu yhdessä Ähtäri Zoo ja Kotieläintila, Flowpark ja Hotelli Mesikämmenen kanssa. Ähtärin kaupungin sivistystoimi ja Otsonkoulu olivat heti valmiina mukaan kuvausprojektiin, joka vaati myös monen opettajan suunnittelutyötä ja järjestelyitä koulujen arkipäivään. ”Yhdessä opettajien ja kaikkien toimijoiden kanssa mietittiin aikataulut, koulupäivien sisällöt, kuljetukset ja ruokailut sekä muut miljoonat yksityiskohdat, joita tarvittiin toteutukseen”, kertoo Elina Viitanen, Ähtäri Zoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö, joka toimi videon tuottajana yhdessä Flowparkin toimitusjohtaja Juho Ylitalon kanssa. Voimme vain ihailla, millä tavalla koulu lähti mukaan tähän projektin toteuttamiseen ja oppilaat olivat upeita filmitähtiä ja varmasti projekti oli myös ikimuistoinen oppimiskokemus meille kaikille.

Otsonkoulun rehtori Marika Pienimäki toteaa, että yhteistyöstä ja projektista jäi meille kaikille, sekä oppilaille että opettajille erittäin positiivinen ja onnistunut mieli. Luokat opettajineen lähtivät mukaan innolla ja järjestelyt toimivat. Tällaiset projektit tarjoavat mahdollisuuden aina oppia paljon muutakin, esimerkiksi kuinka video ammattimaisesti tehdään ja mitä eri työvaiheita siihen kuuluu. Kuvauspäivät ja opiskelu matkailualueella, olivat oppilaille mieluisia ja elämyksellisiä, mutta istuvat oikein hyvin myös uuden opetussuunnitelman mukaiseen toiminnalliseen ja ilmiöpohjaiseen opiskeluun. Tämä on myös yrittäjyyskasvatus parhaimmillaan, yhteistyö alueen yritysten ja toimijoiden kanssa tuottaa tulosta!

Esittelyvideosta tuli hieno! Sitä kelpaa esitellä ja varmasti sillä saadaan monta uutta luokkaretkeläistä Ähtäriin! Jatkossa Otsonkoulu on ehdottomasti valmis vastaaviin ja uusiin projekteihin ja yhteistyöhön. Tästä hyötyvät molemmat osapuolet ja sitä yhteistyö on parhaimmillaan.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt
Elina Viitanen, Ähtäri Zoo

markkinointi- ja viestintäpäällikkö

puh. 040 630 1500, elina.viitanen@ahtarizoo.fi


Karhulassa on herätty - kaikki viisi karhua pääsivät tänään 20.2.2017
haistelemaan raikasta ilmaa ja telmimään viimeiset unenrippeet pois puhtaassa lumihangessa.

Karhuperheen nuori kolmikko Kasper, Jesper ja Joonatan saivat aikaan huiman painimatsinäytöksen - onhan pojat aina poikia.
Mimmi-emokin intoutui pentujensa kanssa telmimään lumessa vaikka taisi vähän olla hutera olo talviunien jälkeen.
Intendentti Mauno Seppäkoski kertoi, että vuoden ikäiset pennut eivät ole tainneet antaa emonsa nukkua rauhassa
vaan ovat heräilleet karhunpennuille tyypilliseen tapaan muutamaankin otteeseen talven aikana.

Karhuherrat Mörri ja Jaki tulivat hieman rauhallisemmin pihalle ihmettelemään keväistä aurinkoa.
Traktorin rengas sai kyytiä, kun nallet kiipesivät vuorotellen keinumaan renkaaseen.

Karhut ovat joka päivä ulkona ja aloittavat pikkuhiljaa kasvispitoisella ruualla talven paaston jälkeen.

Ähtäri Zoo Kotieläintilalla on laskiaissunnuntaina 26.2. monenlaista mukavaa ohjelmaa
ja tulkaahan moikkaamaan Nalleperhettä!


Kasper, Jesper ja Joonatan telmivät lumessa Mimmi-emon kanssa.
20.2.2017

Mörri ja Jaki ottivat vähän rennommin talviunien päättymisen.
20.2.2017

Ähtäri Zoo toteuttaa kansainvälistä uhanalaisten lajien suojeluohjelmaa, jonka puitteissa huolellisten valmistelujen jälkeen nuori lumileopardiuros saatiin vihdoin Ähtäriin. Nuori uros syntyi Thrigby Hall Wildlife Gardens eläinpuistossa kesäkuussa 2016 ja on nimeltään Jamal, joka tarkoittaa suomeksi ”kaunis”. Tämä komea kissaeläin on kotiutunut hyvin Ähtäriin.

Eläintenhoitaja Tiina Sarkkinen on erikoistunut lumileopardien hoitoon ja hän on ollut tiiviissä yhteydessä Thrigby Hall Wildlife Gardens´n eläintenhoitajiin, jotta kaikki mahdollinen tieto siirtyy uroksen hoidon ja hyvinvoinnin kannalta tänne Ähtäriin.


Jamal tarkkailee keskittyneesti uutta kotitarhaansa pesän ovelta.
(kuva Timo Ahopelto)

”Jamal on kotiutunut oikein hyvin uuteen kotitarhaansa ja olemme todella iloisia siitä, että meidän lumileopardi-neito Shila sai itselleen kaverin” kertoo Tiina Sarkkinen. ”Riistakameroista näkee, kuinka nämä isot kissat tulevat hyvin toimeen, ne  leikkivät onnellisina kissamaiseen tapaan yhdessä. Ne kiehnäävät ja kieriskelevät lumihangessa ja nauttivat toistensa seurasta” hän jatkaa.

 
Shila-neito on onnellinen, kun sai uuden ystävän Jamal´sta.
(kuva Timo Ahopelto)

Ähtäri Zoon intendentti Mauno Seppäkoski on tehnyt eläintenhoitohenkilökuntansa kanssa hyvin pitkään menestyksekästä kansainvälistä yhteistyötä Euroopan eläintarhojen kanssa, jotka ovat EAZA:n jäseniä. Ähtäri Zoossa aikaisemmat lumileopardipariskunta sai useat pennut, jotka asustelevat nyt eri puolilla Eurooppaa.  Lumileopardien kantakirjasta sekä koordinaatiosta eri tarhojen välillä huolehditaan globaalisti ja näillä siirroilla turvataan se, että lumileopardien perimä säilyy puhtaana. Nämä kissaeläimet kuuluvat maailman uhanalaisimpaan lajiin. Lumileopardin siirto eläintarhasta toiseen on laillista, luvanvaraista CITES -tuontia, jota valvoo mm. lentotulli, Suomen Riistakeskus ja EVIRA sekä lähettävän maan vastaavat tahot.   

Lentomatka Suomeen

Lumileopardi saapui Helsinkiin keskiviikkona 18.1. iltapäivällä Finnairin suoralla lennolla AY832 Lontoosta. Lento laskeutui klo 15:15. Lumileopardin kuljetuksesta vastasi suomalainen logistiikkayritys ATC Global Solutions, joka on erikoistunut eläinten kansainvälisiin lentokuljetuksiin. - Kansainväliset eläinkuljetukset vaativat tarkkaa ja huolellista suunnittelua, sillä kaiken on onnistuttava 110 prosenttisesti, kertoo toimitusjohtaja Mattias Sjöberg, ATC Global Solution:sta. Kuljetuksissa on noudatettava sekä kansainvälistä lainsäädäntöä että IATA:n määräyksiä. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon kuljetettavan eläimen hyvinvointi koko kuljetusketjun ajan. Lennot suunnitellaan siten, että kuljetusaika on mahdollisimman lyhyt. Lumileopardin kuljetus on ainutlaatuinen tapahtuma. Mattias Sjöbergin mukaan on suuri kunnia järjestää eläinkuljetuksia Ähtärin eläinpuistolle erikoiskoulutetulla henkilökunnalla, sillä puisto tekee erittäin tärkeää työtä suojellessaan harvinaisia ja uhanalaisia eläinlajeja.

Lisätiedot
Mauno Seppäkoski,
intendentti, Ähtäri Zoo
mauno.seppakoski(at)ahtarizoo.fi, puh. +358400 267 393 

Kuvapyynnöt
Elina Viitanen
markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ähtäri Zoo
elina.viitanen(at)ahtarizoo.fi, puh. +358 40 630 1500

Lisätiedot lentokuljetuksesta
Mattias Sjöberg, toimitusjohtaja ATC Global Solutions Oy Ab,
mattias.sjoberg(at)travelcargo.fi, puh. +358 440 801094


                                    

 

                 TIEDOTE

                 Julkaisuvapaa 16.01.2017

 

ÄHTÄRI ZOO PANDATALON RAKENNUSOHJELMA ETENEE

Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti 16.1.2017 pitämässään kokouksessa myöntää 8.200.000 euron omavelkaisen takauksen kiinteistöleasing- ja muulle rahoitukselle Pandatalon rakentamiseksi. 

Pandahanketta toteuttamaan Ähtärin Eläinpuisto Oy on perustanut oman yhtiön Snowpanda Resort Ähtäri Zoo Oy Ltd. Yhtiön koko osakekannan omistaa Ähtärin Eläinpuisto Oy. Pandatalon KVR pääurakoitsijana toimii Lemminkäinen Talo Oy. Kokonaisuuteen kuuluu myös Snowpanda Resort Ähtäri Zoo Oy:n toteutettavia omia urakoita. Rakentaminen pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti virallisten päätösten jälkeen. Pandatalo, sisä- ja ulkotarhat on tarkoitus valmistua joulukuun 2017 alkuun mennessä.

Hanke on osa Ähtäri Zoon pitkäaikaista Master Plan 2030 kehittämisohjelmaa. Kyseessä on kokonaisuus, jossa vahvistetaan Ähtäri Zoon kansainvälisesti tunnustettua toimintaa uhanalaisten lajien suojelemiseksi ja jatketaan vahvaa kehittämistyötä maamme johtavaksi luonto- ja perhematkailun kohteeksi.

Ähtäri Zoo tähtää pandojen tuloon Suomeen kuluvan vuoden joulukuussa. Hankkeen asiantuntijat valmistelevat parhaillaan yhteistyössä Kiinan metsähallinnon kanssa lopullista pandojen suojelun yhteistyöohjelmaa, johon sisältyy lajin luonnonkannan suojelutoimia Sichuanissa, sekä tarhattujen pandojen hyvinvointiin, eläinlääkintään ja luonnolliseen lisääntymiseen tähtäävää työtä. Hankkeen taustalla on kiinalaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden pitkäaikainen yhteistyö jättiläispandojen kotimetsien suojelussa Kiinassa.

Jättiläispandojen ohjelmakokonaisuus julkaistaan yhteisesti Kiinan kanssa sovittavan ajankohtana. Kiinan ulkopuolelle on sijoitettuna noin 50 jättiläispandaa. Suojelutarhauksen tavoitteena on uhanalaisen lajin säilyminen kaikissa olosuhteissa.

Hankkeeseen voi tutustua Ähtäri Zoo Pandaportaalin www.pandaportal.fi kautta.

 Lisätiedot

Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo
Juhani Haapaniemi, toimitusjohtaja
juhani.haapaniemi(at)ahtarizoo.fi
puh. +358 400 565 223
www.ahtarizoo.fi

Kuvapyynnöt, tiedotus
Elina Viitanenmarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo
elina.viitanen(at)ahtarizoo.fi
puh. +358 40 630 1500

Ähtärin Zoo on Suomen ensimmäinen
luonnonmukainen eläinpuisto – siellä luonto kohtaa sinut
www.ahtarizoo.fi
www.facebook.com/AhtariZoo     
TIEDOTE                     Julkaisuvapaa 09.01.2017

 

ÄHTÄRI ZOO PANDATALON RAKENNUSOHJELMA ETENEE

Ähtärin kaupunginhallitus päätti 9.1.2017 pitämässään kokouksessa esittää kaupunginvaltuustolle 8.200.000 euron omavelkaisen takauksen myöntämistä kiinteistöleasing- ja muulle rahoitukselle Pandatalon rakentamiseksi. Asia etenee Ähtärin kaupunginvaltuuston käsittelyyn 16.1.2017.

Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti aiemmin 5.9.2016 Ähtärin Eläinpuisto Oy:n pandahankkeen rakennusohjelman periaatteellisesta hyväksymisestä. Päätöksen jälkeen suunnittelutyö on saatu valmiiksi ja hankkeen rakentaminen on kilpailutettu. Nyt esitettävän takauspäätöksen pohjalta rakennustyöt pyritään aloittamaan alkuvuodesta ja saattamaan loppuun kuluvan vuoden aikana.

Hanke on osa Ähtäri Zoon pitkäaikaista Master Plan 2030 kehittämisohjelmaa. Kyseessä on kokonaisuus, jossa vahvistetaan Ähtäri Zoon kansainvälisesti tunnustettua toimintaa uhanalaisten lajien suojelemiseksi ja jatketaan vahvaa kehittämistyötä maamme johtavaksi luonto- ja perhematkailun kohteeksi.

Ähtäri Zoo tähtää pandojen tuloon Suomeen kuluvan vuoden joulukuussa. Hankkeen asiantuntijat valmistelevat parhaillaan yhteistyössä Kiinan metsähallinnon kanssa lopullista pandojen suojelun yhteistyöohjelmaa, johon sisältyy lajin luonnonkannan suojelutoimia Sichuanissa, sekä tarhattujen pandojen hyvinvointiin, eläinlääkintään ja luonnolliseen lisääntymiseen tähtäävää työtä. Hankkeen taustalla on kiinalaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden pitkäaikainen yhteistyö jättiläispandojen kotimetsien suojelussa Kiinassa.

Jättiläispandojen ohjelmakokonaisuus julkaistaan yhteisesti Kiinan kanssa sovittavana ajankohtana.

Kiinan ulkopuolelle on sijoitettuna noin 50 jättiläispandaa. Suojelutarhauksen tavoitteena on uhanalaisen lajin säilyminen kaikissa olosuhteissa.
Hankkeeseen voi tutustua Ähtäri Zoo Pandaportaalin www.pandaportal.fi kautta.

 

 

Lisätiedot

Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo
Juhani Haapaniemi, toimitusjohtaja
juhani.haapaniemi(at)ahtarizoo.fi
puh. +358 400 565 223
www.ahtarizoo.fi

Kuvapyynnöt, tiedotus
Elina Viitanenmarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo
elina.viitanen(at)ahtarizoo.fi
p. +358 40 630 1500

 

Ähtäri Zoo on Suomen ensimmäinen luonnonmukainen eläinpuisto
– siellä luonto kohtaa sinut
www.ahtarizoo.fi
Ähtärin Eläinpuisto Oy, Karhunkierros 150, 63700 ÄHTÄRI
Puh. (06) 5393 555, fax (06) 5393 611   Y-tunnus 0184603-2,  kotipaikka Ähtäri

 

 

Aitan oven narinaa, tallitontun tarinaa

• Poniratsastusta ja poroajelua
• Joulupukki ja tonttujen paja navetan vintillä
– käy kertomassa lahjatoiveesi tai kirjoita kirje!
• Marttojen joulupuoti aitassa
• Emännän kammarikahvilassa riisipuuroa, glögiä ja joululahjamyymälä
• Vanhojen joulukorttien näyttely
• Lapsille joulupolku, jonka varrella jouluvalmistelurasteja
– koristele hevosten joulukuusi, etsi tallitonttu ja askartele oma joulukoriste!
Ahkerille valmistelijoille muorin kirjoittama jouludiplomi.


8€/hlö • 29€/4hlö • 35€/5hlöä • 41€/6hlöä
Kotieläintila talvella avoinna la-su klo 10-14

Avoinna lisäksi ti 6.12. ja 21.12.-8.1. klo 10-14.
Muina aikoina tilauksesta • Myös kokous- ja juhlatilana

"Hääkeikka on positiivinen yllätys, mielettömän suuren panostuksen ja yhteenpuhaltamisen aikaansannos;
näillä leveysasteilla voidaan puhua jopa spektaakkelista, mestaritason show´sta."
Keskisuomalainen / KSML.fi - 15.11.2016
Koko arvio täällä.

Ähtäri-hallissa sai marraskuussa 2016 ensi-iltansa hauska ja vauhdikas Broadway-musikaalikomedia Hääkeikka.
Hääkeikassa rock-tähteydestä haaveileva kolmekymppinen Robin vastaa työkseen häiden onnistumisesta.
Häiden täyttämä iloinen keikkaelämä kuitenkin romuttuu, kun morsian jättää Robinin omissa häissään alttarille.
Häiden ennen niin taitava hauskuuttaja rypee itsesäälissä ja kokee vähintäänkin kohtuulliseksi terrorisoida muiden häitä.
Tarina saa kuitenkin uuden käänteen kun Robin tutustuu Juliaan, joka suunnittelee juuri omia häitään...

Liput:
22,50 € ennakkolippu
(sis. toimituskulun 1,50€)
25 € ovelta
20 € ryhmät yli 30 henkilöä
(2 vapaalippua)

Ennakkoliput:
Honkaniemen Kirjakauppa ja www.lipputoimisto.fi

Lippuvaraukset, ryhmäliput, teatteripaketit, lahjakortit ja lisätiedot:
Ähtärin Zoo Resort Oy
p. 044 7310 114, resort@ahtarizoo.fi

Varaa majoitus:
Hotelli Mesikämmen, 06 539 1111 tai myynti@hotellimesikammen.fi 

Esitysajat 2016:
pe 11.11. klo 18, la 12.11. klo 18, su 13.11. klo 14, 
to 17.11. klo 18, pe 18.11. klo 18, la 19.11. klo 18, su 20.11. klo 14,
to 24.11. klo 18, pe 25.11. klo 18, la 26.11. klo 18, su 27.11. klo 14,
to 1.12. klo 18, pe 2.12. klo 18, la 3.12. klo 18, su 4.12. klo 14

Esitysajat 2017:
pe 24.2. klo 18, la 25.2. klo 18, su 26.2. klo 14, 
to 2.3. klo 18, pe 3.3. klo 18, la 4.3. klo 18, su 5.3. klo 14, 
to 9.3. klo 18, pe 10.3. klo 18, la 11.3. klo 18, su 12.3. klo 14

Hääkeikka-musikaalikomedian esitteen näet tästä.

Tiedote

26.10.2016 klo 07:00 Metsähallitus       

Metsäpeura palautetaan lähivuosina takaisin alkuperäisille asuinsijoilleen Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Palautus on keskeisin osa seitsemän vuotta kestävää laajaa metsäpeuran kannanhoitohanketta, jonka kokonaiskustannus on 5,16 miljoonaa euroa.

EU-LIFE -hankkeen toteuttaa Metsähallitus yhdeksän hankekumppanin kanssa. Hankkeen rahoittavat yhdessä Euroopan unioni, Suomen valtio, kaikki hankkeen toteuttajat sekä Suomen Metsästäjäliitto.

Hankkeen aluksi selvitetään maamme peurakannan tila sen nykyisillä levinneisyysalueilla Kainuussa ja Suomenselällä. Kainuun kanta on jo pitkään taantunut, mutta Suomenselän tilanne on vakaampi. Suomessa tiedetään olevan parisen tuhatta metsäpeuraa, ja suunnilleen saman verran metsäpeuroja arvellaan elävän Venäjän puolella. Kannanarvioinnista ja laskennoista Suomessa vastaa Luonnonvarakeskus.

Metsäpeura kuoli meiltä aikanaan sukupuuttoon liiallisen pyynnin myötä. Laji kuitenkin palasi itärajan takaa Kainuuseen sodan jälkeen. Tästä kannasta yli 30 vuotta sitten Suomenselän keskiosiin tehty palautusistutus onnistui yli odotusten, ja sinne on muodostunut suhteellisen vahva metsäpeurakanta. Ilman tuota toimenpidettä peuramme tilanne olisi pelkän Kainuun kannan varassa lohduton, sillä Kainuun peurojen ahdingon tärkein välitön syy on koko 2000-luvun ollut suurpetojen saalistuspaine, ja kanta on pudonnut alle puoleen.

”Edellinen metsäpeuran palautus Suomenselälle 1970-80 –lukujen taitteessa on ollut vaikutukseltaan yksi merkittävimmistä lajisuojelutoimenpiteistä Suomessa. Tällä hankkeella tavoittelemme tietysti yhtäläistä vaikuttavuutta. On hienoa, että Metsähallitus on tähän ponnistukseen saanut rinnalleen näin painoarvoisen joukon peurakantamme hoidon merkittävimpiä asiantuntijoita”, projektipäällikkö Sakari Mykrä Metsähallituksesta sanoo.

Peura tuodaan etelämmäksi
Palautusistutukset ovat näkyvin työ myös tässä uudessa metsäpeurahankkeessa. Tällä kertaa kohdealueena on eteläinen Suomenselkä. Metsäpeuroja siirretään ensin luonnosta ja eläintarhoista palautusalueille rakennettaviin aitauksiin. Etelä-Pohjanmaalla Lauhanvuoren kansallispuiston ja Pirkanmaalla Seitsemisen kansallispuiston tuntumaan suunnitellaan siirrettävän 10–15 peuraa.

Tässä Metsähallituksen tukena ovat Korkeasaaren, Ähtärin ja Ranuan eläintarhojen asiantuntijat yhdessä Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden ja Suomen riistakeskuksen kanssa. Myös vapaaehtoisia tarvitaan apuna palautusistutusten monivuotisen tarhausvaiheen aikana. Toisessa vaiheessa vapautetaan siirrettyjen peurojen tarhassa syntyneitä jälkeläisiä luontoon 1,5–2 vuoden ikäisinä.

”Palautusistutusten kohdealueilla ei ole elänyt peuroja yli puoleentoista vuosisataan, joten palautus varmasti herättää paikallisten keskuudessa kysymyksiä. Niihin tullaan vastaamaan. Lauhanvuoren ja muutaman muun ehdolla olleen kohdealueen tuntumassa asiaa valmisteltiin jo muutama vuosi sitten, ja paikalliset näkemykset olivat lopulta varsin positiivisia. Seitseminen on istutuksen kohdealueena uusi, ja hanke alkaakin siellä tehtävällä sidosryhmien kuulemisella, jossa tilaisuudessa on tarjolla myös kokemusperäistä tietoa ja vertaistukea Suomenselän peura-alueelta”, ylitarkastaja Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Metsäpeura ja poro pidetään erillään
Hankkeen aikana tullaan myös vahvistamaan Ähtärin, Karstulan ja Soinin alueella elävää pientä metsäpeuraosakantaa muutaman kuukauden totutustarhausvaiheen jälkeen tehdyin vapautuksin. Lisäksi hanke pyrkii Kuhmon ja Suomussalmen välistä peura-aitaa parantamalla estämään metsäpeuran risteytymistä poron kanssa.

Muita hankkeen tavoitteita ovat metsäpeuran eläintarhakannan perimän monipuolistaminen, peuran elinympäristöjen parantaminen, ihmisten tietoisuuden lisääminen ja metsäpeuran kuolleisuuden vähentäminen. Hankkeessa myös päivitetään vuodelta 2007 peräisin oleva kansallinen metsäpeurakannan hoitosuunnitelma, sekä laaditaan opas metsäpeuran huomioon ottamisesta talousmetsissä.

”Lajien suojelulla on yhä keskeisempi merkitys nykyaikaisessa eläintarhatoiminnassa, ja tämän suojelun yksi keskeinen tavoite on tilanteen salliessa päästä palauttamaan yksilöitä eläintarhasta myös takaisin luontoon. Metsäpeuran kohdalla luontoon palauttamista ei ole vielä liiemmin kyetty tekemään, mutta tämän hankkeen puitteissa siihen on loistavat mahdollisuudet”, intendentti Mauno Seppäkoski Ähtäri Zoosta toteaa.

Hanke alkoi 1.10.2016 ja toteutuksesta vastaa Metsähallituksen eräpalvelut. Sen kumppaneina hankkeessa ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen riistakeskus, WWF Suomi, Liikennevirasto, Paliskuntain yhdistys, Metsähallituksen Metsätalous Oy sekä Ranuan, Korkeasaaren ja Ähtärin eläintarhat. Projektipäällikkönä työskentelee FM Sakari Mykrä Metsähallituksen Porin toimipisteessä.

Hankkeen budjetti on 5,16 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoittama osuus on 3,05 miljoonaa euroa (60%). Suomalaisista osarahoittajista merkittävin on maa- ja metsätalousministeriö 1,32 miljoonan euron osuudellaan. Muita kotimaisia rahoittajia ovat ympäristöministeriö, kaikki hankekumppanit sekä Suomen metsästäjäliitto.

LISÄTIETOJA
Metsähallitus: Hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä, 040 631 8527 sakari.mykra(at)metsa.fi

Eläintarhat: 
Ähtäri Zoo: Intendentti Mauno Seppäkoski, 0400 267 393, mauno.seppakoski(at)ahtarizoo.fi

(Korkeasaari, RanuaZoo) Eläintenhoitoyksikön päällikkö Nina Trontti, 09 310 37880, nina.trontti(at)hel.fi

Luonnonvarakeskus: Tutkija Antti Paasivaara, 029 5328 753, antti.paasivaara(at)luke.fi

Liikennevirasto: Yksikön päällikkö Tuomas Toivonen, 029 534 3618, tuomas.toivonen(at)liikennevirasto.fi

Paliskuntain yhdistys: Toiminnanjohtaja Anne Ollila, 040 199 1066, anne.ollila(at)paliskunnat.fi

Suomen riistakeskus: Riistapäällikkö Mikael Luoma, 029 431 2271, mikael.luoma(at)riista.fi

WWF Suomi: Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, 0400 168 939, petteri.tolvanen(at)wwf.fi

Ministeriöt: (MMM) Ylitarkastaja Janne Pitkänen, 029 516 2338, janne.pitkanen(at)mmm.fi
(YM) Ylitarkastaja Suvi Borgström, Suvi.Borgstrom(at)ym.fi

LAJI-INFO
Suomen alkuperäinen peuran alalaji metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on poron luonnonvarainen lähisukulainen ja se oikea alkuperäinen peura, joka oli pitkään entisaikojen suomalaisten yksi merkittävin elinehto. Metsäpeura, josta toisinaan käytetään myös nimitystä suomenpeura, ei ole läheistä sukua muille peuroiksi kutsutuille sorkkaeläinlajeille kuten valkohäntä- ja kuusipeura, jotka oikeasti ovat kauriita, eivät peuroja.

Metsäpeuraa metsästettiin Pohjolassa ruoaksi varsin tehokkaasti, ja se hävisi Ruotsin puolelta jo 1700-luvulla. Suomessa metsäpeurat olivat 1790-luvulle tultaessa kadonneet Oulujoen vesistön eteläpuolelta Suomenselän aluetta lukuun ottamatta ja 1800-luvun loppuun mennessä peura oli nälkävuosien myötä pyydetty lähes loppuun koko maasta. Suomen viimeiset peurat päätyivät pataan tiettävästi 1910-luvulla. Metsäpeurakanta kuitenkin säilyi Venäjän Karjalassa, josta niitä alkoi vierailla säännöllisesti Kainuussa 1950-luvulla. Tästä alkoi metsäpeurakannan uusi kasvu Kainuussa, ja toistaiseksi ainoa palautusistutus on tehty keskiselle Suomenselälle 70-80 -lukujen taitteessa.

Meikäläisen metsäpeuran koko maailman kanta esiintyy ainoastaan Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Kainuun kanta on tuoreimman tiedon mukaan pääluvultaan 750 ja on taantunut voimakkaasti. Ensimmäisestä palautusistutuksesta lähtöisin oleva Suomenselän kanta käsittää 1250 yksilöä ja on ollut hienoisessa kasvussa. Venäjän Karjalassa peurakanta todennäköisesti taantuu ja siellä niitä on nykyisellään enintään 2400. Myös idempänä Arkangelissa ja Komissa esiintyy metsäpeuroja, mutta niitä pidetään suomenpeurasta poikkeavana omana alalajinaan.

Metsäpeura on Suomessa uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu silmälläpidettäväksi, mutta ei uhanalaiseksi.

 

 

Ähtäri Zoo Kotieläintila on avoinna joka päivä klo 10-16 syyskuun ajan.

Lokakuusta eteenpäin avoinna viikonloppuisin klo 10-16,
tilauksesta ryhmille ja kokousvieraille.
Ryhmämyynti: info(at)ahtarizoo.fi, puhelin 06-5393 555

 

Kotieläintilan ohjelma päivittäin syyskuun 2016 ajan.

11:00-12:00 Poniratsastus, 2€ (ke-su)

13:00-13:30 Ruokinta, lähtö lammasaitaukselta

15:00-15:30 Lammasaitaus avoinna lapsille

Kammarikahvila avoinna viikonloppuisin 10-15:30.
Tervetuloa viettämään kiireetöntä päivää Kotieläintilalle.

 

TIEDOTE   18.5.2016                                                     

 

Hotelli Mesikämmenestä Zoon oma hotelli

Hotelli Mesikämmen valmistautuu 40 –vuotisen taipaleensa juhlavuonna uuteen sesonkiin vauhdilla ja vahvasti kiinni tulevaisuudessa. Hotelli Mesikämmenen omistus siirtyi Ähtärin Eläinpuisto Oy:lle 1.4.2016 alkaen. Eläinpuiston  Master Plan 2030 kehityssuunnitelman mukaisesti  Ähtärin Eläinpuiston liiketoiminta laajenee, kun majoitus- ja ravintolatoiminta liitetään Ähtäri Zoon yhteyteen. Näin voidaan palvella entistä tehokkaammin Zoo & Resort palvelukonseptin mukaisesti niin perhematkailijoita, erilaisia ryhmiä kuin kokous- ja yritysasiakkaitakin.

 

Hotellipäällikkö aloitti tehtävässään

Hotelli Mesikämmenen uutena  hotellipäällikkönä aloitti 16.5.2016  Joonas Ylä-Jussila. Hän siirtyi nykyiseen tehtäväänsä Original Sokos Hotelli Alexandrasta, Jyväskylästä. Hotellin toimitusjohtajana toimii Eläinpuiston toimitusjohtaja Juhani Haapaniemi.

 

Matkailualue vauhdilla kohti kesäsesonkia 2016

Hotelli Mesikämmen on aina ollut matkailualueen sykkivä keskus ja se on osaltaan myös osa suomalaista arkkitehtuurihistoriaa. Sen suunnitteli arkkitehtiveljekset Timo ja Tuomo Suomalainen, joiden käsialaa on myös mm. Temppeliaukion kirkko. Hyvä arkkitehtuuri kestää aikaa ja se pitää hyvin paikkaansa myös hotelli Mesikämmenen kohdalla. Jylhä Kalliokäytävä antaa omaleimaisen tunnelman ja tarkoituksena  on, että hotelli tulee palvelemaan entistä enemmän pääkohderyhmää eli perheitä.

Luonnon omaan hotelliin tehdään mittava saneerausohjelma, jolla hotellin tilat saadaan tämän päivän vaatimukset täyttäviksi ja hotellia päivitetään yhä enemmän Zoo ilmeellä. Lisäksi sesongin ulkopuolella  nostetaan valmiutta palvella yhä monipuolisemmin kokous- ja yritysasiakkaita. Myös ravintolan tapahtumatuotannon kehittämistä jatketaan.

 

Alueen uudet ravintolapalvelut

Hotelli Mesikämmenelle siirtyi  huhtikuun alusta  ravintolapalveluiden hoitaminen ja kehittäminen kaikissa Zoon ruokailupisteissä. Uutuutena kesäsesongille on Ähtäri Zoo Camping Pizzeria Mekkoranta, josta voi vaikka veneellä hakea mukaan herkulliset pizzat. Zoon Kotieläintilalla taas hyppäät aikamatkan ihan toisenlaiseen tunnelmaan, jossa voit nauttia kaffit tuvassa ja kamarissa. Kaakkolammen kahvion tuotevalikoima uudistuu ja kahvikioskista nappaat mukaan erikoiskahveja.

 

Virtuaalisuus on tätä päivää

Hotellin tulevaisuutta on lähdetty rakentamaan myös virtuaalimaailman suuntaan. Kesäsesongin startatessa langaton verkko toimii kaikkialla hotellissa ja sen 100 huoneessa. Kesäkuussa avataan hotellissa myös Virtuaali Zoo, joka tehdään yhteistyössä Haaga-Helian ja Tekesin rahoittaman kansainvälisen The Box –hankkeen kanssa. Virtuaalitilassa voi tutustua uhanalaisiin villieläimiin ja niiden suojeluun Suomessa ja muualla maailmassa.

 

Juhani Haapaniemi, toimitusjohtaja

Ähtärin Eläinpuisto Oy, Hotelli Mesikämmen Oy 

Joonas Ylä-Jussila, hotellipäällikkö, Hotelli Mesikämmen Oy

Avaa pdf

 

Karhupariskunnalle syntyi karhunpentuja talven aikana!

Karhulassa asustelevat 25 –vuotias Mimmi-emo ja 24-vuotias Mörri saivat karhunpentuja, joiden syntymäpäiväksi eläintenhoitajamme Tiina Sarkkinen on arvellut 11. tammikuuta.

Talvipesästä on kuulunut aikamoista tuhinaa ja ääntelyä, mutta Mimmi-emon on annettu rauhassa hoitaa pentujaan, joita on ainakin kaksi.

Maanantaina 14.3. aamuvarhaisella Mimmi tuli syömään aamiaistaan, joka on talviunilta heräänneellä karhulla vielä hyvin kevyt – pääynä, kuivattua aprikoosia ja porkkana. Mimmi rouskutteli kasvisaamiaista tyytyväisenä ja rauhallisena, kun pesästä pyörähti esille pienen pieni karhunpentu. Mimmi kävi nuuhakaisemassa ja rahoittelemassa pentua ja antoi sen tutkia ympäristöä.

Mörri-isäkarhu ja 5 –vuotias Jaki kävivät jo ulkona vähän haistelemassa raitista kevätilmaa, mutta Mimmi tyytyi kurkkaamaan ovelta ja palasi takaisin hoivaamaan pentujaan. Mimmi on todella hyvä emokarhu ja nyt sen annetaankin rauhassa hoitaa pesuettaan.

Karhut ovat jo ulkotarhassa päivisin, tulkaa tervehtimään!

.

 

Ähtärin Erä- ja vapaa-aikamessujen näytteilleasettajat:

- Active Artic, merinovillatuotteita

- Alavuden Öljynpuristamo, kylmäpuristetut rypsiöljyt 

- AMH-Puu, kylpytynnyrit

- Ammattiliitto Pro

- Bambua pandalle -hanke

- Bodymindcenter, eräjoogaa messuviikonloppuna

- Carilainen Sport, urheilutarvikkeita

- Desing Esko Heikkinen, kaiverrustyönäytöksiä, puukkoja

- Familygolf, jokamiehen golfkenttä

- Finn-Lapponia, puukäsityöt ja liikelahjat

- Flowpark, ilmainen kiipeilypiste messualueella

- Heikkilä Kyösti, puukon taontaa

- Hotelli Mesikämmenen pop-up grilli, tuunattua pikaruokaa ja juomaa messukansalle

- Hääkeikka-musikaali, esitejakelu, ensi-ilta 11.11.2016

- Iisakki Järvenpää, puukkoja

- Jari Ruha, IKH, työkalut, tarvikkeet, työvaatteet, painepesurit, ruohonleikkurit jne.

- Kangasjärvi Lasse, moottorisahaveistonäytöksiä, veistosmyynti

- Kangasluoma Tauno, moottorisahaveistonäytöksiä, veistosmyynti

- Karilainen, veneitä ja mönkijöitä

- Kairahallit, telttasaunoja

- Kilikero Tmi, uistimia ja vaappuja

- Kipukoukku PL

- Korsumäen auto, autonäyttely

- Kuudestaan, Etelä-Pohjanmaalla toimiva Leader-ryhmä, joka tukee seutukunnallista ja paikallista kehittämistyötä. Toimialueena on Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri. 

- Kyrö Distiller Company, Isokyröläinen tislaamo, jonka gini valittiin vuoden parhaaksi 2015

- Laitinen Ossi, taontaa

- Lakeuden Etappi, ajankohtaisia jätehuoltoasioita

- Lakeuden Noutajayhdistys, noutajien metsästysnäytös ja osasto

- Lehtopeat, hoitoturvetuotteet

- Lelulahja.fi, lelumyynti ja metrilakua

- Lelumyynti Päivi Anttila, magneettikorut

- Lemmikkitukku, lemmikkieläintarvikkeet

- Lohikas Vaaput

- Luoman puutuotteet, pihavajat ja aitat

- Marine Center, veneitä, sahoja yms.

- Malminen Markku, puukaiverrus, tauluja

- Milacohunt, eräasut ja -asusteet

- Mr Spiral Donits, keittiöveitset

- Mäkelän Leikkuri, Joka Mökin Kaislaleikkuri

- Nieminen Eerik, puukäsityöt

- Obelia, t-paitoja

- Peltityö Åkerman, kodin ja kesämökin pienet ja isot peltiastiat

- Peränteen Metsästys- ja Ampumaseura PMAS, laserammuntaa ja nuotiomakkaraa sekä -kahvia

- ProAgria Etelä-Pohjanmaa/maa- ja kotitalousnaiset

- Puutarhatuote Hänninen, kesäkukkia ja taimia

- Rautia Ähtäri, rakentajan ja remontoijan tavaratalo

- Sedu aikuiskoulutus/Tuomarniemi, toiminnan esittelyä, puuston tunnistamista

- Sisustuskahvila Pikku Amerikka, sisustustuotteita ym.

- Springerspanielit, rotuesittelyä

 -Summassaaren Hunajatarhat, hunajamyynti

 -Suomen Harmaahirvikoirajärjestö, rotuesittelyä

 -Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri, koulutusta

- Suomen Metsästysmuseo, esitejakelua

- Suomenselän Koskikalastajat, perhon sidontaa

- Suomen Puukkoseura, sorkoupotusta

- Suomen Riistakeskus, Pohjanmaan aluetoimisto

- Suomeselän MHY, metsänomistajien tietopankki

- Taikakosketus, kalevalainen hieronta ja ihonhoitotuotteet

- Tmi A Hietala, kotimaiset korit

- Tmi Vesivaeltajat, ohjatut melontavaellukset

- Trofe Art Jarno Raiski, eläintentäyttönäytös

- Viitamäki Helena, käsinkudottuja villasukkia yms

- VipStore, lemmikkieläintarvikkeet

- Virtain Korhosten sukuseura, Martti Kitusesta kertova kirja

- Ähtärin Golf, puttauspiste ja toiminnan esittelyä

- Ähtärin kaupunki, kaupungin vapaa-ajanpalvelut

- Ähtärin Reserviläiset, armeijatuotteiden poistotori ja sunnuntaina peräkonttikirppis. Varaa pöytä p. 040-7630905

- Ähtärin VPK, paloautoesittely

- Ähtärinreitin kalastusalue, kalankäsittelyä

- Ähtäri Zoo, pomppulinna ja kahvio

Lakeudelle-talvilehti on ilmestynyt ja voit lukea sen täältä: http://issuu.com/etela-pohjanmaanmatkailu/docs/lakeudelle__2015_netti/1

TV 1 Aamu-tv:n Luonto lähellä -sarja vierailee 14.12. Ähtärin eläinpuistossa. Ohjelma esitetään TV 1 klo 08.13.

Tuntematon takini   
 

Vuohieläimiin lukeutuva härkägemssi eli takini on kotoisin Himalajan vuoristosta, jossa tämä uhanalainen laji elää vuoristometsissä ja rinneniityillä 1000-4000 metrin korkeudella. Takini säilyi pitkään salaperäisenä, sillä laji paljastui länsimaisille luonnontieteilijöille vasta 1910. Ähtärin eläinpuiston Aasia-osastolle takinit muuttivat Korkeasaaren eläintarhasta. Ähtärin eläinpuisto on mukana eläintarhojen kansainvälisessä takinin suojeluohjelmassa.

Haastattelussa eläintenhoitaja Tiina Sarkkinen ja intendentti Mauno Seppäkoski. 

Ohjelma on kuvattu Ähtärin eläinpuistossa 24.11.2015. Kuvaus Olli Kangas, toimitus Paul Segersvärd.

       TIEDOTE

       Julkaisuvapaa 5.9.2016

 

ÄHTÄRI ZOO VALMISTAUTUU PANDOJEN TULOON

Ähtärin kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.9.2016 periaatteellisesti Ähtärin Eläinpuisto Oy:n pandahankkeen rakennusohjelman.
Tehdyn myönteisen päätöksen jälkeen Ähtärin Eläinpuisto Oy jatkaa rakennusohjelman teknisten suunnitelmien valmistelua.
Ähtäri Zoo vahvistaa, että Kiinan ja Suomen välinen jättiläispandojen suojeluhanke etenee suunnitellusti.
Ähtäri Zoo valmistautuu tilojen rakentamiseen kahdelle pandalle.

 

Samaan aikaan valmistellaan edelleen pandojen tuloa Suomeen yhteistyössä Kiinan metsähallinnon ja pandojen suojelusta ja tutkimuksesta vastaavien kiinalaisten asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen yhteinen tavoite on saada jättiläispanda lisääntymään Ähtärin luonnonmukaisissa oloissa.
 
Vuonna 2015 alkanut hanke on pandojen ja niiden elinympäristön suojeluun liittyvä laaja hankekokonaisuus. Kiina on arvioinut Ähtärin olosuhteiden vastaavan hyvin pandojen luontaisia elinolosuhteita: kotimetsiä ja neljän vuodenajan ilmastoa Kiinan vuoristossa.

Suomessa on kansainvälisesti arvostettua tietotaitoa karhujen biologiasta ja eläinlääketieteestä ja mahdollisuus antaa lisäarvoa pandojen ja niiden luontaisen elinympäristön suojelulle. Kiinan pandalainsäädännön mukaisesti hankkeen tulee painottua jättiläispandojen tieteelliseen tarhaamiseen sekä lajin ja sen luontaisen elinympäristön suojeluun Kiinan Sichuanissa ja Sha’anxissa.

Kiinan ulkopuolelle on sijoitettuna noin 50 jättiläispandaa. Suojelutarhauksen tavoitteena on uhanalaisen lajin säilyminen kaikissa olosuhteissa.

Pandapariskunnan tulo Suomeen pyritään ajoittamaan vuoden 2017 loppuun ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Hankkeen yksityiskohdista, kuten pandojen hoidosta, eläinlääkinnästä ja suojelusopimuksista käydään asiantuntijaneuvotteluja syksyn kuluessa.

 

Lisätiedot

Juhani Haapaniemi, toimitusjohtaja
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo
juhani.haapaniemi(at)ahtarizoo.fi
p. +358 400 565 223

 

Kuvapyynnöt, tiedotus

Elina Viitanen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo
elina.viitanen(at)ahtarizoo.fi
p. +358 40 630 1500

     

 

www.ahtarizoo.fi/lehti

 

TV 1 Aamu-tv:n Luonto lähellä -sarja vierailee 30.11. Ähtärin eläinpuistossa. Ohjelma esitetään TV 1 klo 08.13.

Pikkupanda

Puunoksalla kiipeilevä pikkupanda on luonnossa hyvin harvinainen näky. Pikkupanda elää vuoristometsissä Nepalin, Bhutanin, Myanmarin ja eteläisimmän Kiinan alueella. Voimallinen metsätalous, metsien sirpaloituminen sekä maanviljelyn ja karjanhoidon leviäminen uhkaa tätä pääosin kasvisravintoon sopeutunutta petoeläintä. Ähtärin eläinpuistoon muutti kesän aikana kaksi pikkupandaa, jotka ovat osa eläintarhojen kansainvälistä suojeluprojektia.

 

 

 

Haastattelussa intendentti Mauno Seppäkoski, rehukeittiön hoitaja Raimo Tarkkonen ja eläintenhoitaja Tiina Sarkkinen.  

Ohjelma on kuvattu Ähtärin eläinpuistossa 24.11.2015. Kuvaus Olli Kangas, toimitus Paul Segersvärd.

Pikkupandat kohtasivat

Ähtäri Zoo on odottanut toista pikkupandaa Irlannista kesäkuusta 2015 asti ja vihdoin pitkä odotus palkittiin. Intendentti Mauno Seppäkoski haki Belfast Zoossa 2014 syntyneen pienen punaturkkisen naaraan Helsingistä, jonne se lensi Finnair Gargon siivin. Ensimmäinen kesäkuussa 2015 Saksasta, Opel Zoosta Ähtäriin tullut pikkupanda on kotiutunut hyvin ja sen elämää on seurattu mielenkiinnolla.

Molemmat pikkupandat ovat jo omassa kotitarhassaan Ähtäri Zoon vierailijoiden nähtävissä 2.10.2015 lähtien.

Tämä Ähtäriin saapunut vuoden ikäinen pikkupanda syntyi ja kasvoi ensimmäiset elinvuotensa Belfast Zoossa, jonka 55 hehtaarin alueella on yli tuhat eläintä ja 150 lajia. Belfast Zoo juhli ensimmäisen pikkupandan syntymistä yli 18 vuoteen kesällä 2014. Pikkupandaa kutsutaan myös nimellä red panda eli punapanda ja fire fox ”tulikettu” sen punertavan turkkinsa vuoksi. Pikkupanda kantaa poikasta noin 135 päivää ja pieni pentu syntyy sokeana ja kehittyy melko hitaasti, viihtyen emon hoivissa pesässä ensimmäiset elinviikot.

Pikkupanda viihtyy suurimman osan aikaa puussa ja kiipeilee taitavasti pitkin ohkaisiakin oksia terävien kynsiensä avulla ja tasapainottaa kiipeilyään pitkällä raitahännällä. Milloin eläin ei ole puussa, se etsii touhukkaasti ruokaa maasta, syö mehevää ruohoa sekä bambua ja hedelmiä.

Tutustuminen sujui hyvin rauhallisesti, hieman jo nuuskaistiin mistä päin se uusi kaveri on.

 

Pikkupanda (Ailurus fulgens) eli kultapanda tai kissakarhu on petoeläinten lahkoon kuuluva nisäkäslaji, sukunsa ja heimonsa ainoa nykyisin elävä laji, joita on maailmassa tällä hetkellä alle 2500 yksilöä. Lajin määrä vähenee vääjäämättä, sillä pikkupandaa uhkaa mm. salametsästys ja luonnollinen eläinympäristö tuhoutuu kaupungistumisen myötä. Punaturkkista pikkupandaa tavataan luonnonvaraisena ainoastaan Himalajan vuoristossa, jopa 2 200–4 800 metrin korkeudessa aivan eteläisessä Kiinassa ja Pohjois-Myanmarissa. 

Belfast Zoo tekee Ähtäri Zoon tavoin tärkeää suojelutyötä ja EAZA:n jäseninä osallistuvat eurooppalaisiin ja kansainvälisiin lajien säilymiseen tähtääviin ohjelmiin, jotka auttavat varmistamaan monien uhanalaisten lajien eloonjäämisen. Suurin osa näistä eläintarhan eläimistä ovat uhanalaisia niiden luonnollisessa elinympäristössä, joissa niitä uhkaavat niin asutuksen leviäminen, ympäristön saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen. Suojeluohjelmassa huolehditaan tarkasti eläinten kantakirjoista ja koordinoidaan eläinten siirrot eri tarhojen välillä. Uhanalaisten eläinten siirto eläintarhasta toiseen on laillista, luvanvaraista CITES -tuontia, jota valvoo mm. Suomen tulli, Suomen Riistakeskus ja EVIRA sekä vastaavat tahot lähettävissä maissa. Kaikki eläimet tarkastetaan niin lähtömaassa kuin saapuessa eläinlääkärin ja intendentin toimesta.


Ähtäri Zoo avaa uuden kotieläintilan toukokuussa 2016.

Tule meille avuksi ja ehdota sopiva nimi tälle maatilalle, jossa punamultainen maalaistalo pihapiireineen kutsuu sinut ensi kesänä kokemaan ainutlaatuista aikamatkaa maaseudulle ja hoitamaan maatilan eläimiä.


- Muistatko miltä tuntui kostea ruoho paljaissa varpaissa aamuvarhaisella? Miltä tuoksuu kesäaamu, koivuhalot räiskyy uunissa, pullataikina kohoaa leivinliinan alla ja kaappikello raksuttaa. Palataanko yhdessä aikaan, missä pirtin lattia on pesty mäntysuopalla ja räsymatolla leikkii auringonsäteet hippaa?
Maton raidoissa on muistoja palttinapaidasta, sarkahousuista - kesämekosta ja esliinasta. Pihamaalla kuopsuttaa kana kasvimaan laitaa, pikkupossut juoksee kilpaa mutalammikkoon ja lammasemo paimentaa karitsaa...
Sulje hetkeksi silmäsi ja mieti, mikä sana kuvastaisi tätä kaikkea ja sopisi kotieläintilan nimeksi?


Laita ehdotuksesi info@ahtarizoo.fi sähköpostiin,
arvomme osallistujien kesken 8 vapaalippua Ähtäri Zoon kotieläintilalle kesälle 2016.

 

Murrrrrr - kissamaisia uutisia! Ähtäri Zoo sai uuden tuuheaturkkisen asukkaan lauantaina 23.8.2015, kun intendentti Mauno Seppäkoski haki 2 –vuotiaan lumileopardikaunottaren Ruotsista, Nordens Ark eläinpuistosta. Ähtäri Zoo toteuttaa kansainvälistä uhanalaisten eläinten suojeluohjelmaa ja tekee arvokasta työtä lumileopardikannan säilyttämiseksi maailmassa.

Elokuun kuumimpana päivänä Ähtäri Zoohon saapunut lumileopardinaaras syntyi 27.5.2013 Nordens Arkissa ja sai nimekseen Shyla. Nimi on peräisin hindujen mytologiasta ja se on yksi Parvati jumalattaren nimistä. Suomeksi nimi tarkoittaa ”Vuorten tytär”. Nimi sopii loistavasti tälle uhanalaiselle, ainutlaatuiselle kissaeläimelle, joka on lähtöisin Himalajan lumipeitteisiltä vuorilta. Lumileopardin vanhemmista isä on syntynyt Krakovan eläintarhassa ja äiti Nordens Arkissa.  Kaksivuotias naaras tutustui uteliaana uuteen kotitarhaansa Ähtärissä ja nuuski myös varovasti naapuritarhan lumileopardi-herran suuntaan. Matka Ruotsista Suomeen sujui hyvin Silja Linen laivalla Tukholmasta Turkuun ja laiva asetti kaksi vartijaakin arvokasta matkalaista varten. Seppäkoski kävi myös tarkastamassa eläimen hyvinvoinnin viileällä laivan autokannella moneen kertaan.

Leif Blomqvist, kansainvälinen lumileopardi-koordinaattori, on valmistellut tätä siirtoa Seppäkosken kanssa noin vuoden ajan ja hän oli myös saattelemassa neitokaisen matkaan Nordens Arkissa (kuva Mauno Seppäkoski).

Ähtäristä on lähtenyt maailmalle eri eläintarhoihin useita lumileopardin jälkeläisiä. Ähtäri Zoo kuuluu EAZAn eli Euroopan eläinpuistojen ja akvaarioiden kattojärjestöön, jonka myötä se on aktiivisesti mukana monen uhanalaisten eläinlajien suojeluohjelmassa mm. lumileopardin, vesikon, metsäpeuran ja ahman osalta.  Lumileopardien kantakirjasta sekä koordinaatiosta eri tarhojen välillä huolehditaan globaalisti ja näillä siirroilla turvataan se, että lumileopardien perimä säilyy puhtaana. Nämä kissaeläimet kuuluvat maailman uhanalaisimpaan lajiin. Luonnonvarainen kanta maailmassa on vain noin 4000-6500 yksilöä. Eläintarhoissa ympäri maailmaa elää tällä hetkellä n. 600 yksilöä. Lumileopardin siirto eläintarhasta toiseen on laillista, luvanvaraista CITES -tuontia, jota valvoo mm. lentotulli, Suomen Riistakeskus ja EVIRA sekä vastaavat tahot Ruotsissa.

Ähtärin Matkailualue elää vuoden vilkkaimpia aikoja ja tästä syystä esim. tällä viikolla majoituspaikat ovat jo monessa yrityksessä loppuun varattuja. Ähtäristä löytyy onneksi paljon erilaisia majoituskohteita, myös pienen ajomatkan päässä Eläinpuistolta. Tässä listattuna kohteita, joista kannattaa tiedustella suoraan majoitustilannetta:

Kurssi- ja Leirikeskus Honkiniemi, p. 06 418 4450

Majatalo Orava ja Mustikka www.mocqi.fi 

Matkailutila Wanha Aleksanteri p. 040 521 8918

Mikonmajat ja Ratsastuskoulu, p. 040 507 2574

Sepon Hirsihuvilat p. 0500 868 790

Tuomarniemi koulutuskeskus p. 020 1246 200

Vanha Nyyssölä, p. 0400 510 274

Vasikkaniemen Lomamökki p. 040 5603 444

Wasikkaniemen mökkilomat p. 040 742 842

Ähtärin Lomamökit p. 040 535 8465

Vanha Väätänen p. 0400 565 398

TERVETULOA ÄHTÄRIIN!

Ähtäri Zoo sai pitkän odotuksen jälkeen 24.6. iltamyöhällä pikkupandan Saksasta Opel-Zoo –eläintarhasta. Eläinpuistossa vierailijoille pikkupanda esitellään lauantaina 27.6. klo 10 alkaen. Tämä erittäin uhanalainen kissakarhu on syntynyt saksalaisessa eläintarhassa ja tämä siirto on osa EAZA:n jäsentarhojen välistä suojeluohjelmaa. Ähtäri Zoo on menestyksekkäästi hoitanut jo vuosia Aasian uhanalaisista eläimistä lumileopardia, joka viihtyy hyvin metsäisessä ja luonnonmukaisessa eläinpuistossa.

Kuva Opel-Zoo eläintarha, Kronberg, Saksa

Pikkupanda on nyt eläintenhoitajien hyvässä hoidossa suojaissa ja rauhallisessa tarhassa, jossa se saa totutella uuteen ympäristöön. Lentomatka Frankfurtista Helsinkiin sujui hyvin, tullimuodollisuuksien jälkeen Mauno Seppäkoski toi turvallisesti pikkupandan Eläinpuistoon. Punaturkkinen naaras toipui matkaväsymyksestä yön yli ja jo aamuvarhain se kiipeili taitavasti ohkaisilla puiden oksilla. Pikkupanda maisteli vähän ruohoa, bambunlehtiä ja Mauno kertoi, että banaani on tämän Ähtäri Zoon uuden asukkaan herkkua. Ensimmäiset bambusäkilliset saatiin mukaan Helsingin yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta ja jatkossa bambuhankinnat tehdään yhdessä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Kuva Opel-Zoo eläintarha, Kronberg, Saksa

Pikkupanda (Ailurus fulgens) eli kultapanda tai kissakarhu on petoeläinten lahkoon kuuluva nisäkäslaji, sukunsa ja heimonsa ainoa nykyisin elävä laji. Tämän kasvissyöjän pääravintoa ovat bambunversot, mutta ne syövät myös ruohoa, juuria, hedelmiä ja hyönteisiä. Pikkupanda on hämäräajan eläin ja ne elävät yksinään tai pareittain. Naaras synnyttää 1–4 sokeaa poikasta.

Pikkupanda on erittäin uhanalainen eläinlaji ja näillä eläintarhojen välisillä siirroilla turvataan pikkupandojen geneettisen perimän säilyminen. Suojeluohjelmassa huolehditaan tarkasti eläinten kantakirjoista ja koordinoidaan eläinten siirrot eri tarhojen välillä. Punaturkkista pikkupandaa tavataan luonnonvaraisena ainoastaan Himalajan vuoristossa, jopa 2 200–4 800 metrin korkeudessa aivan eteläisessä Kiinassa ja Pohjois-Myanmarissa. Lajin määrä vähenee vääjäämättä, sillä pikkupandaa uhkaa mm. salametsästys ja luonnollinen eläinympäristö tuhoutuu kaupungistumisen myötä.

Pikkupandan siirto vaati pitkät ja huolelliset valmistelut, jotka on hoitanut intendentti Mauno Seppäkoski. Hän on Skandinavian ainoa villieläinten kuljetukseen luvan saanut ammattilainen. Ähtäri Zoo on EAZA:n eli Euroopan eläinpuistojen ja akvaarioiden kattojärjestön jäsen ja on mukana globaalissa uhanalaisten eläinten suojeluohjelmassa, johon myös pikkupanda kuuluu. Tämän ohjelma puitteissa Ähtärissä asuu Aasian lajistosta jo lumileopardi ja takini eli härkägemssi.Uhanalaisten eläinten siirto eläintarhasta toiseen on laillista, luvanvaraista CITES -tuontia, jota valvoo mm. Suomen tulli, Suomen Riistakeskus ja EVIRA sekä vastaavat tahot lähettävissä maissa. Uudelle tulokkaalle tehdään vielä Ähtärin Eläintarhassa tulotarkastus Mauno Seppäkosken ja eläinlääkäri Tarja Suojarannan toimesta.

Pikkupanda taiteili jo pirteänä aamuvarhaisella Ähtäri Zoossa 24.6.2015
(kuva: kesäreportterit Niko Meuronen, Santeri Hänninen)

 

 

 

 

 

 

Ähtäri Zoosta kuuluu iloisia uutisia – takini naaras synnytti kesäkuun alussa 2015 pienen ja terhakkaan uroskilin, joka tutustuu uuteen kotitarhaansa tiiviisti emän läheisyydessä. Nämä luonnossa Himalajan vuoristossa elävät vuohieläimet, takinit eli härkägemssit muuttivat joulukuussa 2014 Ähtäriin Korkeasaaren Eläintarhasta. Ähtäri Zoo on ainoa eläintarha Suomessa, jossa voi nähdä takinit.

 

Pieni takiini on uros ja sitä kutsutaan kiliksi, sillä härkägemssi on vuohieläin.
Tässä kuvassa uusin takinitarhan asukas on vain muutaman tunnin ikäinen.
Kuvan on ottanut Ähtäri Zoon intendentti Mauno Seppäkoski

 Eläinpuistossa saadaan nyt seurata kolmen takinin elämää. Emä on syntynyt Nürnburgissä 2001 ja toinen naaras syntyi 2014 Korkeasaaressa. Luonnonvaraisena takinit (Budorcas taxicolor taxicolor) elävät Himalajan bambumetsissä 2000–4500 m korkeudessa ja niitä tavataan vaikeakulkuisilla vuoren rinteillä Länsi- ja Keski-Kiinassa ja Bhutanissa.

Paksukarvaiset vuohieläimet ovat aktiivisia kasvinsyöjiä ja syövät lähinnä ruohoa, nuppuja ja lehtiä. Ähtärissä niiden herkkua ovat männyn rungot, joista puun kaarnan eläimet kaluavat hampaillaan tarkasti parempiin suihin. Takinin kantoaika on 9 kuukautta ja naaras synnyttää kerran kahdessa vuodessa yhden jälkeläisen.

Kuvassa takini on jo tarkistettu ja korvamerkitty.
Se seurailee emän lähellä eläinpuistossa vierailevia ihmisiä kiinnostuneena.
Kuvan on ottanut 15.6. Ähtäri Zoon toimitusjohtaja Juhani Haapaniemi.

Eläinpuiston uuden Master Plan 2030 mukaisesti puistoon rakentuu laaja Aasian alue, jonka ensimmäinen uhanalainen laji on erinomaisesti Ähtärissä viihtyvä lumileopardi ja toisena saapui tämä lempeä ja rauhallinen härkägemssi. Takinit ovat myös kotiutuneet hyvin Ähtärin suureen, kallioisessa rinteessä sijaitsevaan tarhaansa ja ne seuraavat uteliaina eläinpuistossa vierailijoita.

Lisää Aasian lajistoa saadaan Ähtäriin kesäkuun lopulla, kun takinien naapuriin saapuvat suloiset pikkupandat.

 

Moottorisahaveiston SM kilpailun 2015 tulokset 6.6.2015

1. Kalle Lindholm, Kolari
Työn nimi: Ensiaskeleet
2. Esko Heikura, Kuhmo
Työn nimi: Mufloni
3. Mikko Virkkula, Forssa
Työn nimi: Kurkipariskunta
 
Tunnustuspalkinto
4. Timo Nevalainen, Pyhäjärvi
5. Vesa Virtanen, Jämsä
 
Perjantain 5.6.2015 pikasahaus tulokset, voittaja valittiin yleisöäänestyksellä

1.      Kalle Lindholm,

         työ: Pöllö oksalla

2.      Lasse Kangasjärvi, Vilppula

         työ: Purjehtija kurre

3.      Timo Nevalainen, Pyhäjärvi

         työ: Saalistaja

4.      Vesa Yliaho, Seinäjoki

5.      Markku Tuominen, Nurmijärvi

         Työ: Zoo Ukko

6.      Mikko Virkkula, Forssa

         Työ: Levollinen karhu

7.      Taisto Kärnä, Paltamo

8.      Pasi Ahokas ,Terälahti

9.      Esko Heikura, Kuhmo

10.    Tuomo Kaukua, Hanko

Kilpailun veistokset ovat esillä Ähtäri Zoo sisäänkäynnin edessä.

Tervetuloa katsomaan!

Lue lehti tästä

www.lakeudelle.fi/lomageneraattori

Ähtäri Zoo odottaa parhaillaan uusia asukkaita eläinpuistoon, nämä kesäkuun 2015 lopulla Euroopan tarhoista saapuvat eläimet ovat pikkupandoja. Eläinten saapuminen osaltaan laajentaa Ähtäri Zoon Aasian uhanalaisten eläinten lajistoa uuden aluesuunnitelman mukaisesti. Suloisen pikkupandan tuloon valmistaudutaan Ähtärin Eläinpuistossa näille puissa kiipeileville raitahännille sopivan tarhan rakennustöillä.

 Pikkupandojen tuontia Ähtäriin on valmistellut intendentti Mauno Seppäkoski. Hän on Skandinavian ainoa villieläinten kuljetukseen luvan saanut ammattilainen ja nämä siirrot vaativat pitkät ja huolelliset valmistelut. Ähtäri Zoo on EAZA:n eli Euroopan eläinpuistojen ja akvaarioiden kattojärjestön jäsen ja on mukana globaalissa uhanalaisten eläinten suojeluohjelmassa, johon myös pikkupanda kuuluu. Suojeluohjelmassa huolehditaan tarkasti eläinten kantakirjoista ja koordinoidaan eläinten siirrot eri tarhojen välillä. Tämän ohjelma puitteissa Ähtärissä asuu Aasian lajistosta jo lumileopardi ja takini eli härkägemssi.

Pikkupanda (Ailurus fulgens) eli kultapanda tai kissakarhu on petoeläinten lahkoon kuuluva nisäkäslaji, sukunsa ja heimonsa ainoa nykyisin elävä laji. Pikkupanda on erittäin uhanalainen eläinlaji ja näillä eläintarhojen välisillä siirroilla turvataan pikkupandojen geneettisen perimän säilyminen. Punaturkkista pikkupandaa tavataan luonnonvaraisena ainoastaan Himalajan vuoristossa, jopa 2 200–4 800 metrin korkeudessa aivan eteläisessä Kiinassa ja Pohjois-Myanmarissa. Lajin määrä vähenee vääjäämättä, sillä pikkupandaa uhkaa mm. salametsästys ja luonnollinen eläinympäristö tuhoutuu kaupungistumisen myötä.

Tämän kasvissyöjän pääravintoa ovat bambunversot, mutta ne syövät myös ruohoa, juuria, hedelmiä ja hyönteisiä. Pikkupanda on hämäräajan eläin ja ne elävät yksinään tai pareittain. Naaras synnyttää 1–4 sokeaa poikasta.

Uhanalaisten eläinten siirto eläintarhasta toiseen on laillista, luvanvaraista CITES -tuontia, jota valvoo mm. Suomen tulli, Suomen Riistakeskus ja EVIRA sekä vastaavat tahot lähettävissä maissa. Uudelle tulokkaalle tehdään vielä Ähtärin Eläintarhassa tulotarkastus Mauno Seppäkosken ja eläinlääkäri Tarja Suojarannan toimesta.

Lisätiedot:

Mauno Seppäkoski
Intendentti, Ähtäri Zoo
puhelin 0400 267 393
mauno.seppakoski@ahtarizoo.fi

Juhani Haapaniemi
Toimitusjohtaja, Ähtäri Zoo
puhelin 0400 565 223
juhani.haapaniemi@ahtarizoo.fi

Kuvapyynnöt:
Elina Viitanen, elina.viitanen@ahtarizoo.fi, puhelin 040 630 1500

Suomen parhaat moottorisahaveiston taitajat kilpailevat SM-tittelistä tässä perinteikkäässä kilpailussa.
Kilpailualueena Ähtäri Zoon parkkialue ja 2015 kilpailun teemana "Eläinpuiston eläimet".

Samana viikonloppuna Ähtärin matkailualueella myös Kesäkauden avajaiset.

Mesikämmenessä tarjolla Mesibuffet klo 12:00-16:00

Kilpailuasiat ja ilmoittautuminen:
Elina Viitanen
p. 040 630 1500
elina.viitanen@ahtarizoo.fi

Matkailupalvelut ja majoitusvaraukset:
Ähtärin Zoo Resort Oy
p. 044 7310 114
resort@ahtarizoo.fi

Tätä on luvassa

AUKIOLOAJAT JA LIPUT

La 15.- su 16.8. KLO 10-17 Ähtäri Zoon piha-alueella.

Liput: 10€/hlö/vrk, 15€/hlö/la-su 2 päivän lippu, alle 10v tapahtuma-alueelle veloituksetta. Ähtäri Zoon päivälipulla sisäänpääsy tapahtuma-alueelle veloituksetta. Ähtäri Zoo avoinna päivittäin klo 10-18, päivälippu 16€/hlö/yli 3v.

YLEISÖKSI:

Yleisöparkki löytyy n. 300m ennen tapahtuma-aluetta, paikalla on liikenteenohjaus. Lipunmyynti on avoinna portilla klo 10-18 välisen ajan. Erä- ja Puutarhatapahtuma on avoinna 15.-16.8. klo 10-17 molempina päivinä.

NÄYTTEILLEASETTAJAT:

Ahola Marko; pihasuunnitelmat , syksyn puutarhavinkit ja yleisötietoisku la klo 12:15 Ähtäri-hallissa
Ahosen taimisto, puutarhatuotteet
AMH-Puu Oy, kylpytynnyrit
Arin Blaze Salmon, kalatuotteet
B-Bark, koiratutkat
Bellaboats Kuopio, veneet
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, ruokavinkkejä metsän sadosta ja pihaneuvontaa
Finn-Lapponia Oy, kotimaiset puiset lahjatarvikkeet
Forever aloevera, aloevera-tuotteet
Hirvelän taimisto, taimimyynti
Hotelli Mesikämmen, riistaravintola tapahtuma-alueella
Jari Ruha Oy, pienkoneet
Kari Mastosalo, valkosipulituotteet
Karilainen Oy, veneet ja mönkijät
Katajan Leipomo, leipomotuotteet
Kauneus- ja jalkahoitola Helahoito, Merinovilla-tuotteet
Kilikero Tmi, vaaput ja pihatulitelineet
Koillissatakunnan Sähkö Oy, sähköyhtiö
Koiravaruste.fi, koiratarvikkeet
Korjaushitsaus Koskinen, kalastusponttooni
Korpelan Lihajaloste, lihatuotteita
Kosto-uistin, uistimet
Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, metsäoppilaitoksen esittelyä
Lakeuden Etappi Oy, jäteneuvontaa
Lehtopeat Oy, hoitoturvetuotteet
Leipomo Kahvila Körkkö, aito ähtäriläinen ruisleipä
Lemmikkitukku.fi, koiratarvikkeet
Luoman Oy, pihavajat ja -katokset
Nieminen Eerik, puutyöt
Niittytila, hyöty- ja koristepuita sekä pensaita
Obelia Oy, luontoaiheiset t-paidat, Hankkija-tuotteet
Peränteen Metsästys- ja ampumaseura, ampumasimulaattori
Puukkotuote Osvald, puukon taontaa
Raipa Oy, värikuulapelin testausta
Rautia Ähtäri, Biolan-tuotteet, kompostoreja
Retkitukku.fi, erävaatteet, koiratutkat
Sanoma Lifestyle -edustus
Seppäkoski Mauno, eläinkuljetuskalustoa
SL Media, perunaa, mansikkaa, mustikkaa, herukkaa yms.
Springerspanielit ry, rotuesittely
Suomen harmaahirvikoirajärjestö, rotuesittely
Suomen Metsästysmuseo
Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri, toiminnan esittely
Suomen Puukkoseura ry., puukon tupen valmistus
Suomenselän Koskikalastajat ry, perhonsidontaa
Suomeselän MHY, toiminnan esittelyä
Taito Etelä-Pohjanmaa ry, käsityöneuvontaa, Ähtäri-tuotteita
Tmi A Hietala, korimestari
Urheilukalastajat ry, onkikilpailu la klo 12
Vesivaeltajat, ohjatut kajakkiretket, kajakkivuokraus
Viitamäki Helena, lampaanvillatuotteet
Ylivinkka Tuula - Seppo Pusa, hunaja
Ähtäri Zoo
Ähtärin Kaupunki, ympäristöneuvontaa, kasvientorjuntaa
Ähtärinreitin kalastusalue, kalan käsittelyä ja toiminnan esittelyä

MAJOITUSVARAUKSET:

Majoitusvaraukset Hotelli Mesikämmenen myyntipalvelusta: puh. (06) 5391 111 tai myynti@hotellimesikammen.fi, majoitustarjous 92€/hh2/vrk, sis. aamiaisen sekä aamukylpylän. Muut majoituskohteet esiteltynä www.ahtarizoo.fi kohdassa "varaa majoitus". Kun haluat majoittua mökissä, huvilassa, maatilalla ja nauttia samalla erilaisista sauna- ym. hyvinvointipalveluista, ota yhteys Ähtärin Zoo Resortiin, p. 044 7310 114, resort@ahtarizoo.fi. Kaikki majoituskohteet kätevästi varattavissa verkkokaupasta, osoitteesta ahtarizoo.fi/majoitus

ONKIKILPAILU LA 15.8. KLO 12

Ähtärin Urheilukalastajat ry järjestää la 15.8. klo 12-16 onkikilpailun. Kilpailupaikkana Hankaveden ranta, Hotelli Mesikämmenestä 100m Zoo Campingin suuntaan. Ota oma onki mukaan, voit ostaa paikanpäältä toukkia tai tuoda omat madot/toukat. Sarjoja on kolme: alle 18v., naiset ja miehet. Osallistumismaksu 10€, luvassa hyvät palkinnot! Katso lisää TÄSTÄ LINKISTÄ 

FLOWPARKKAUKSEN MM-OSAKILPAILU LA 15.8. KLO 13.00

Tapahtuma-alueella mitellään la 15.8. myös seikkailupuisto Flowparkin MM-osakilpailu. Osallistu sinäkin tai tule kannustamaan kilpailijoita! Katso lisätiedot http://www.flowpark.fi/ahtarizoo/

HUUTOKAUPPA SU 16.8. KLO 13.00 Ähtäri-hallissa

Olokaa hiljaa ja huutakee! Olemme saaneet n. 100 mielenkiintoista tavaraa huutokaupattavaksi Aki Palsanmäen pitämään huutokauppaan. Tämä varmasti hauska ja vauhdikas tapahtuma pidetään Ähtäri-hallissa su 16.8. klo 13 alkaen. Tavaroita esittelee Markku ja kirjurina toimii Heli. Tavaroilla ei ole pohjahintaa. Maksutapa käteinen sekä pankkikortti. Katso kuvia huudettavista kohteista TÄSTÄ LINKISTÄ, näyttötunti klo 12 alkaen.

ERÄ- JA PUUTARHATAPAHTUMAN JÄRJESTÄÄ ÄHTÄRIN ZOO RESORT OY, Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri. Puh 044 7310114, resort@ahtarizoo.fi

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!

 

 

 

Eteläpohjalaiset matkailuyritykset ovat pestanneet Duudsoneiden HPn ja Jarpin perhematkailukampanjaansa eteläpohjalaisuuden suurlähettiläiksi ja paikallisten hyvien uutisten sanansaattajiksi. Hyvien uutisten studioisäntinä HP ja Jarppi toivottavat matkailijat tervetulleiksi kesän komeimpaan seikkailuun – ”Tuu kattomaan mistä me ollaan kotoosin ja vietä aivan maharotoon perheloma.”

Kesäreportterit, Niko Meuronen ja Santeri Hänninen, molemmat Savon sydämestä Kuopiosta, ovat saaneet kutsun lähteä seuraamaan Duudsoneiden jalanjälkiä Lakeudelle. Kesän aikana Niko ja Santeri tutustuvat paikallisiin matkailuelämyksiin ja tapahtumiin Etelä-Pohjanmaalla ja raportoivat hyviä uutisia matkan varrelta. Tutkivina journalisteina Niko ja Santeri tuovat aktiivisesti ulkopuolista näkökulmaa eteläpohjalaiseen tekemiseen ja avaavat pohjalaista sielunmaisemaa koko Suomen kansalle. Niko ja Santeri videoivat ja uutisoivat kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa ja www.lakeudelle.fi -kanavalla.

Perhematkailukampanjassa mukana ovat Etelä-Pohjanmaan maakunnan vetovoimaisimmat kohteet vain noin tunnin ajomatkan päässä toisistaan: Huvivaltio PowerPark Härmässä, Ähtäri Zoo, Veljekset Keskisen Kyläkauppa Tuurissa, Duudsonit Activity Park Seinäjoella, Härmän Kylpylä, Kuortaneen Urheiluopisto sekä useita muita: Kalajärven matkailukeskus, Ruuhikoski Golf, Simpsiön ja Joupiskan laskettelurinteet, Hotelli Simpsiönkullas, Seinäjoen Sokos Hotellit Lakeus ja Vaakuna, Moto Seinäjoki, Iisakki Järvenpään puukkotehdas sekä Lapuan Kankurit, Namitupa Ilmajoella ja Jokipiin Pellava, Lennol ja Juustoportti Jalasjärvellä. Näiden monipuolisten perhematkailu- ja ostoskohteiden sekä paikallisten tapahtumien tarjoamien huikeiden elämysten vuoksi matkailijan kannattaa viipyä maakunnassa pitempäänkin.

Lakeudelle-kampanja on uudenlainen yhteistyömuoto matkailun kärkiyritysten kesken. Kampanjan tavoitteena on tuoda kootusti esiin nämä Suomen suosituimpiin kuuluvat perhematkakohteet, jotka yhdessä tarjoavat ainutlaatuisen lomailumahdollisuuden ympäri Suomea tuleville perheille. Markkinointiyhteistyö lisää koko maakunnan kiinnostavuutta myös varsinaisen lomasesongin ulkopuolella – mielenkiintoista tekemistä löytyy kaikenikäisille ympärivuotisesti, satoi tai paistoi. Seinäjoen kaupunkiseudun Komia -markkinointi on vahvasti tukemassa kampanjaa ja tavoitteena on sekä maakunnan matkailullisen vetovoiman että matkailutulojen lisääntyminen.

Tule, tule kesä - lakeudelle.fi

Lisätietoja:

Ulla Jussila, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, puh. 040 541 0214
Jani Karvonen, Duudsonit Activity Park, puh. 050 597 2425
Maarit Karvonen, Duudsonit Activity Park, puh. 050 597 2424
Juhani Haapaniemi, Ähtäri Zoo, puh. 0400 565 223
Mikko Kiviluoma, Huvivaltio PowerPark, puh. 050 383 6651
Minna Haapalainen, Veljekset Keskinen Oy, puh. 040 7777707
Kesäreportteri Santeri Hänninen, puh. 050 434 1419
Kesäreportteri Niko Meuronen, puh. 050 534 9297

Poikkeuksellisen lämmin sää sai myös Ähtärin leveysasteilla aikaan sen, että karhupariskunta Mörri ja Mimmi sekä heidän vilkkaat karhupojat, vuonna 2013 syntyneet Nuka ja Jaki heräsivät näin aikaisin ihmettelemään kevään tuloa.

Karhumme kolistelivat jo sen verran malttamattomina talvipesän ja sisätarhan ovia, että he pääsivät keskiviikkona 25.2. klo 13 nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta ja peuhaamaan Karhulan koskemattomilla hangilla.

Video

Kuvagalleria

Nightwish bändin uudella videolla esiintyvä lentotaituri, Urho-pöllö, asustelee Ähtäri Zoossa. Videon kuvauksia tehtiin Ähtärissä taitavan kuvaustiimin ja ohjaaja Ville Lipiäisen kanssa. Lintujenhoidon ammattilainen, Ähtäri Zoon eläintenhoitaja Pasi Makkonen piti huolta linnun hyvinvoinnista ja kuvaukset tehtiin täysin arvovaltaisen Urhon johdolla. Nautitaan loistavasta musiikista ja taianomaisesta tarinasta.

Hei kaikki Pokémon Go -pelin pelaajat!

Huomioittehan, että Ähtärin Eläinpuistossa on villieläimiä ja
niiden aitauksiin ja tarhoihin meneminen on ehdottomasti kielletty!
Eläinten kotitarhoihin menosta aiheutuu vakavia vaaratilanteita
niin pelaajille kuin eläimille.

Ähtäri Zoon, Ähtäri Zoo Camping ja Kotieläintilan alueella
on valvonta 24 tuntia vuorokaudessa.
Toivomme, että kaikki voivat olla turvallisin mielin alueellamme. 

TIEDOTE

Julkaisuvapaa heti

ÄHTÄRI ZOO KILPAILUTTAA PANDATALON RAKENNUTTAMISEN

 

 

Ähtärin Eläinpuisto Oy:n pandahankkeen rakennusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.  Ähtäri Zoo valmistautuu tilojen rakentamiseen kahdelle pandalle. Pandatalon rakentamisen kilpailutukseen ilmoittautuminen käynnistyi Hilmassa ja se päättyy 19.10.2016.

 

Rakennuskohde käsittää Ähtärin eläinpuiston alueelle pandataloksi tulevan uudisrakennuksen toteutussuunnittelun ja rakentamisen KVR -urakkana. Uudisrakennuksen lisäksi rakennetaan isopandojen ulkotarha sekä pandatalon pihan kulku- ja yleisöalueet. Kilpailuun valitaan enintään 10 osallistujaa osallistumishakemuksissa esitettyjen referenssien relevanttiuden perusteella.

Samaan aikaan valmistellaan pandojen tuloa Suomeen yhteistyössä Kiinan metsähallinnon ja pandojen suojelusta ja tutkimuksesta vastaavien kiinalaisten asiantuntijoiden kanssa. Vuonna 2014 alkanut hanke on pandojen ja niiden elinympäristön suojeluun liittyvä laaja hankekokonaisuus, jonka yhteinen tavoite on saada jättiläispanda lisääntymään Ähtärin luonnonmukaisissa oloissa. Kiina on arvioinut Ähtärin olosuhteiden vastaavan hyvin pandojen luontaisia elinolosuhteita: kotimetsiä ja neljän vuodenajan ilmastoa Kiinan vuoristossa.

 

Suojeluhanke painottuu jättiläispandojen tieteelliseen tarhaamiseen sekä lajin ja sen luontaisen elinympäristön suojeluun Kiinan Sichuanissa ja Sha’anxissa. Kiinan ulkopuolelle on sijoitettuna noin 50 jättiläispandaa. Suojelutarhauksen tavoitteena on uhanalaisen lajin säilyminen kaikissa olosuhteissa.

Pandapariskunnan tulo Suomeen pyritään ajoittamaan vuoden 2017 loppuun ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan.

 

Lisätiedot                                                                  KVR -hankeasiat

Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo                            Ahma insinöörit Oy
Juhani Haapaniemi, toimitusjohtaja
                          Saara Kippo
juhani.haapaniemi(at)ahtarizoo.fi                                saara.kippo(at)ahmagroup.com
puh. +358 400 565 223                                               puh. +358 40 841 7919
www.ahtarizoo.fi                                                          www.ahmagroup.com

 

Kuvapyynnöt, tiedotus
Elina Viitanen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo
elina.viitanen(at)ahtarizoo.fi
puh. +358 40 630 1500
www.ahtarizoo.fi

 

VARAA OMA ÄHTÄRIN LOMASI Saapumispäivä: Lähtöpäivä: Min. henkilömäärä: