• instagram
  • instagram

Ähtäri Zoon Pandatalo saa arvokkaan tunnustuksen

Etelä- Pohjanmaan Rakennustaitosäätiö sr valitsee vuosittain kohteen, jonka katsotaan olevan esimerkkinä rakentamisen monimuotoisuudesta tuleville sukupolville. Rakennustaitosäätiö on säädekirjassaan sitoutunut edistämään rakentamisen ammattitaitoa ja tietoutta alueellaan.

Ähtäri Zoon Pandatalo valikoitui rakentajalaatan 2018 kohteeksi mm. seuraavin perustein: rakennus on alueellisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävä, rakennuksessa on toteutettu jotain aikaisemmin toteuttamatonta, rakennus edistää kestävää kehitystä ja vaalii luontoarvoja sekä on toteutettu esimerkillisesti luontoa säästäen.

Ähtäri Zoon Pandatalo, Snowpanda House on näyttävä kokonaisuus. Jo Pandataloa suunniteltaessa haluttiin, että talo on energiatehokas ja ekologinen. Kiinan metsähallinnon pandakeskuksen huippuasiantuntijat totesivatkin marraskuun 2017 tarkastuksessaan rakennuksen ja ulkotarhat parhaiten toteutetuiksi Kiinan ulkopuolella.

Rakentajalaatan kiinnitystilaisuuten osallistuvat Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen, Lemminkäinen Talo Oy, Etelä- Pohjanmaan Rakennustaitosäätiö sr:n hallitus, Ähtärin kaupungin johto sekä Ähtäri Zoon edustajat. Rakentajalaatta kiinnitetään Ähtäri Zoon Pandatalon pääsisäänkäynnin pylväikköön 9.11. klo 14.

  • flowpark ahtarizoo
  • luoman hirvimokit
  • honkiniemi
  • naavaresort
  • valkeisenloma

 

Web design by Mainostoimisto Uniikki

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot