• instagram
  • instagram

Ähtäri Zoo vahvistaa ympäristökasvatuksen osuutta

Ähtäri Zoo haluaa vahvistaa toiminnoissaan ympäristökasvatuksen osuutta. Euroopan eläintarhojen yhdistyksen EAZA:n jäsenenä Ähtäri Zoon yksi tärkeimpiä ja myös lakisääteisiä tehtäviä on eläinlajien ja luonnon tuntemuksen lisääminen sekä ympäristökasvatus. Ähtäri Zoon ympäristökasvattajana on tänään 10.12.aloittanut Sanna Palvanen. Hän valmistuu vuoden vaihteessa biologian ja maantieteen aineenopettajaksi Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta. Opinnot ovat painottuneet yleisbiologiaan, pedagogiikkaan sekä monialaisiin ympäristötieteisiin.

Ähtäri Zoon ympäristökasvattajana Sanna mm. laatii ympäristökasvatussuunnitelman huolehtien jatkossa suunnitelman ylläpidosta. Tehtävään kuuluu myös eläinopastusten sisältöjen kehittäminen ja tietouden jakaminen esim. eläinpuistokierroksen opastaulujen ja puhelimeen ladattavan älykierroksen kautta. Ympäristökasvattaja vastaa oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja leirikoulu -palvelun rakentamisesta vastaamaan opettajien ja oppilaiden tarpeita. Ympäristökasvatuksen päämääränä on kestävä kehitys ja elämäntapa.

”Biologian opintojen ohella olen Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa SYKLIssä, josta valmistun ympäristökasvattajaksi ensi vuonna alkuvuodesta. Näiden opintojen myötä olen esimerkiksi laatinut ympäristökasvatussuunnitelman Luonto-Liiton luontokerholle sekä ollut mukana projektissa, jossa suunniteltiin jätteiden uusiokäyttöön liittyvä peli lapsille”, Sanna kertoo.

Ähtäri Zoon väki toivottaa Sannan tervetulleeksi joukkoonsa,

 

  • flowpark ahtarizoo
  • luoman hirvimokit
  • honkiniemi
  • naavaresort
  • valkeisenloma

 

Web design by Mainostoimisto Uniikki

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot