• instagram
  • instagram
Täpläkauris - Ähtäri Zoo

Dovhjort

Dama dama

Utrotning och utplantering på nytt

Dovhjorten förekom under istiden i glesbevuxna skogar i Europa. För jägare som rörde sig till fots i skogen var dovhjorten ett byte i perfekt storlek. Europas dovhjortar dog ut. De levde kvar bara i bergsskogarna i Turkiet och Persien.

Fenicierna hämtade tillbaka dovhjortar som offerdjur till Europa. Romarna blev förtjusta i arten och födde upp och transporterade dem ända till Britannien. Senare blev dovhjorten en populär art i kungliga parker runt om Europa.

Européerna förde med sig dovhjortar till nya kontinenter när de styrde mot Australien och Nord- och Sydamerika.
I Finland finns det drygt femhundra dovhjortar.

Rödlistning

Livskraftig (LC).

Bildgalleri

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot