• instagram
  • instagram
Vesikko - Ähtäri Zoo

Flodillerns

Mustela lutreola

Finlands flodillerbestånd har dött ut

Flodillern påträffades tidigare i hela Europa förut Sydeuropa. Numera har arten försvunnit från största delen av Europa och anses vara akut hotad.

Hur försvinner flodillern?

  • Flodillern drabbades av övergödningen av bäckar och förlusten av vattendrag i naturtillstånd.
  • Kräftpestens spridning i Europa förstörde kräftbeståndet i många av de vattendrag där flodillern höll till.
  • Flodillern var populär som jaktvilt på grund av sin eftertraktade päls.
  • Minkar som planterats ut och rymt från farmer har intagit flodillerns ekologiska nisch, och flodillern kan inte återbördas genom utplantering.

Rödlistning

Akut hötad (CR).

Bildgalleri

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot