• instagram
  • instagram
Näätä - Ähtäri Zoo

Skogsmård

Martes martes

kogsmården jagar vanligtvis bara om natten. Under dagen vilar den exempelvis i en bergshåla, i blockmark, ett ihåligt träd, ett rovfågelbo eller alltsomoftast i ett ekorrbo i en tät gran. Skogsmården byter hela tiden plats. Vid dåligt väder, som när snön yrar hårt, kan den ändå stanna på samma plats i två–tre dygn. Genast när ovädret dragit förbi ger den sig ut på vandring igen.

Somliga individer kan bosätta sig permanent i ett sommarstugeområde där den kan välja ut bo- och viloplatser under innertak eller hålor i marken runt byggnaderna. Ibland har mårdar tagit sig in i stugor och rör till det ordentligt.

Rödlistning

Livskraftig (LC).

Bildgalleri

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot