• instagram
  • instagram
Lumileopardi - Ähtäri Zoo

Snöleopard

Uncia uncia

Himalayas bergsklättrare

Det finns det bara omkring 3 500–7 000 snöleoparder kvar. De lever högt uppe i Himalayas och Centralasiens bergskedjor. I djurparker finns det ytterligare 700 individer. I Finlands parker har det fötts över hundra snöleoparder!

Hotad av tjuvjakt och förföljelse

Snöleopardens största hot är tjuvskytte. Den ljusa, långa pälsen är värdefull och i Asien tillverkas naturläkemedel av snöleopardens olika kroppsdelar. Snöleoparder förföljs också eftersom de upplevs som ett hot mot boskap som betar i bergen.

Klimatförändrandringen ett nytt hot

I takt med att klimatet blir varmare växer skog och ängar allt högre upp i Himalayas berg. Snöleopardernas livsmiljö blir allt mindre och mängden bytesdjur minskar. Samtidigt leder det faktum att boskap betar allt högre upp oftare till sammanstötningar med människan.

Tillbaka till naturen?

En noggrann stambok förs över djurparkernas snöleoparder, så att djurens genbank ska förbli mångfaldig och djuren så friska som möjligt.

Målet är att snöleoparder i framtiden ska kunna återföras tillbaka till sina ursprungliga områden. Innan det kan göras måste ändå förföljelsen och tjuvskyttet upphöra.

Rödlistning

Starkt hotad (EN).

Bildgalleri

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot