• instagram
  • instagram
Susi - Ähtäri Zoo

Varg

Canis lupus

Vargen är ett socialt djur som lever i flock. Flocken består av ett alfapar och tidigare ungar eller andra släktingar som alla har sin egen position i flockens interna rangordning. Vargen är också ett mycket lekfullt djur. Umgänget med andra är viktigt och hälsningsceremonier ingår i flockens vardag.

Vargens och människans gemensamma färd

Vargens och människans gemensamma färd har varat i tiotusentals år. Stenåldersmänniskan kunde dra nytta av djur som vargar fällt. Allteftersom människan lärde sig jaga effektivare och började bedriva jordbruk och djurskötsel blev det tvärtom. En del mindre skygga vargar lärde sig att söka efter rester och skydd i närheten av människors boplatser. I gengäld signalerade vargar som kretsade kring lägerplatsen om annalkande faror och de kunde få vittring på bytesdjur. Ur de tämjda vargarna utvecklades under 15 000 år de hundraser vi känner i dag.

I Finland finns det omkring 100 vargar.

Rödlistning

Livskraftig (LC).

Bildgalleri

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot