• instagram
  • instagram
Visentti - Ähtäri Zoo

Visent

Bison bonasus

Europeisk bison

Visenten är det största nu levande landdjuret i Europa. Tidigare fanns visenterna i lövskogsområden i västra Europa ända till Kaukasien. Men visenterna jagades och den sista vilda visenten sköts 1927. Dagens visenter är alla ättlingar till de 50 visenter som vid tidpunkten fanns i djurparker. I vilt tillstånd finns ett tusental visenter och parkuppfödda visenter släpps ut i artens tidigare hemvister i Europa.

Rödlistning

Sårbar (VU).

Bildgalleri

Hotelli Mesikämmenen varausehdot
Muiden kohteiden varausehdot